UploadImage

นครปฐม

บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองมอเตอร์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์และอะไหล่ น้ำมันเครื่อง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองศิริ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า (ขายส่ง)
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ การสุรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยังไม่ได้ดำเนินกิจการในรอบบัญชีนี้
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ ออโต้ แก๊ส ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตแก๊สและการจ่ายเชื้อเพลิงชนิดแก๊สผ่านท่อ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มเย็น เมทัลชีท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายแผ่นหลังคาทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไทรอัดดอกยางไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างอัดดอกยางไฟฟ้า หล่อดอก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมกิตติโชค (1998) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมโรจน์ถาวร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเฟอร์นิเจอร์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองสมภพพลาซ่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองรูปพรรณ เงิน นาค
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองหมู่บ้านสามพราน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายทองรูปพรรณ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ลวดสยามอุตสาหกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตลวดเหล็กจำหน่าย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอร้า อรสา เรย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ลออ จินดาปิโตรเลียม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ละเมียดคอนกรีต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัค คิลิ ทรานสปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการบริการขนส่งสินค้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ พริ้นติ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้บราเดอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาดตาบาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราพื้นบ้าน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานตากฟ้าที่ดิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภชวาบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานีบริการน้ำมัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพยาเจริญพานิช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายของเบ็ดเตล็ด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มพัฒนาดีเคหะภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มอุดมทรัพย์ ปิโตรเลียม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซภายนอก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีลาเพลส ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานที่อยู่อาศัยอื่นๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีส้มซ่า โลหะกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหล่อและกลึงโลหะ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ว พิษณุ 2004 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ขุดลอกคลอง ถนน สะพาน อาคาร สถานที่ และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. พรพิสิศฐ เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครชัยศรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.สุวรรณการช่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด การก่อสร้างอาคารทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.เจริญ ออโต้ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการบริการ เคาะ พ่นสี และซ่อมแซมยานพาหนะทุกประเภท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แก้วก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างตอกเสาเข็มคอนกรีต
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลกิจอุตสาหกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายเงิน,แร่โลหะหรือสินแร่โลหะ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ราชบุตร กลการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการกลึง เชื่อมโลหะ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์วิสิฐจักรกล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างกลึง และกัดเฟือง โลหะ อโลหะทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ทองแลนด์ 1995 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำนอง รับจำนอง ให้เช่าที่ดิน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรนิติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจัดทำบัญชี,ให้คำปรึกษาภาษีอากร รายได้อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิราก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง ขายไม้ทุกชนิดและสิ่งประดิษฐ์ จากไม้
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วรกิจกลการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างทำอะไหล่เครื่องจักรทอผ้า ชุบ หล่อ กลึงโลหะ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วรชาติ (1995) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายส่งวัสดุทางการแพทย์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วรพล คาร์แคร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเครื่อง ล้างอัอฉีดรถยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วรพันธ์ คอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณการ วิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด การให้บริการออกแบบ และเป็นที่ปรึกษางานก่อสร้างทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณทรัพย์ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณธัช ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณประเสริฐ เฮ้าส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณพงษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการโรงงานตีเกลียวเส้นด้าย ปั่นด้าย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณพงษ์ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณารุ่งเรือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวัฒน์ ดีไซน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตกแต่งภายในสำนักงานและอาคาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วรสิษฐ์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วรุฬหการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย น้ำดื่ม และเครื่องดื่มต่าง ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วลัยก่อสร้าง 1992 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุธา แมชชีนเนอรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์ อะเคดเดมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการด้านธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วังกมล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วังตะวัน เทรดดิ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าขายกล่องขนมทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วังทรัพย์ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วังพฤกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วังมณีบรรจุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื้อมา-ขายไป ขายส่ง เทปกาว
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วังวิไล โปรเจควัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรมตัวแทนประภันภัยและประกันชีวิต
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วังวิไลโปรเจค ทู ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการให้บริการบริหารบุคคล ให้บริการอบรมพนักงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วังไทรก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนภัทร์ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนมงคลปิโตรเลียม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายก๊าซหุงต้ม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนะชัยโลหะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายเครื่องเหล็กและเครื่องโลหะทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒน์ษาทวาสิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ทู ทรี ไนท์คลับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนท์คลับ รายได้อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วันทนีย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายวัสดุก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วันรุ่งวิศว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมูลรับจ้างทำของ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตอาหารเสริม จำหน่ายอาหารเสริม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เจ.ทริปเปิล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.ออยล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรสิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอผ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิฑูรพัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างทำความสะอาด สถานที่ต่าง ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิฑูรย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างกลึงโลหะ ปั๊มโลหะ จำหน่ายอะไหล่เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ซ่อม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิสรรค์ สติล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการซื้อ-ขายของเก่าทุกประเภท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วินสตาร์ค้าไม้ และวัสดุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง (ขายปลีก)
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วินัยการช่าง (1994) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง รับจ้างทำงานเหล็กทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเตอร์ เทค ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์สิ่งพิมพ์ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพิมพ์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์ทรัพย์เจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างกลึงและไสโลหะ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิภาวรรณ ทรานสปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิมลชนก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาความปลอดภัย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิมัสกาญจน์ รุ่งเรืองกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับบริหารร้านค้าสะดวกซื้อ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรัชสัณห์ เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรัญพัชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิตผงซักฟอก น้ำยาอเนกประสงค์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรักษาความสะอาด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะกิจชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื้อ จัดหา เช่าซื้อ ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลทรัพย์สินนั้น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะพาณิชย์ขนส่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าภายในราชอาณาจักร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะอพาร์ทเมนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้เช่าอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย พร้อมจัดหาสาธารณูปโภคให้ผู้เช่า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยา พาวเวอร์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการฝึกอบรม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริโยพัฒนา ซาวด์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเดินสายไฟฟ้าและทำห้องแล็บเสียง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวรรณ หอพัก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหอพัก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวัฒน์ขนส่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวไอซ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายส่ง-ปลีกน้ำแข็ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวสามพรานกรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น เหล็กวงท่ออัดแรง โครงเหล็กเส้นระบายน้ำ เหล็กเส้นเสาเข็มทุกชนิดตลอดจนผลิตภัณฑ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวสามพรานสตีล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวสามพรานไวร์ร็อด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น เหล็กวงท่ออัดแรง โครงเหล็กเส้นท่อระบายน้ำ เหล็กเส้นเสาเข็มทุกชนิดตลอดจนผลิตภ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุกรก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุและประเสริฐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทธินนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขายหิน-ทราย