UploadImage

นครปฐม

บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กอปรกิจ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชพร (2548) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตัวแทนนายหน้า จัดจำหน่ายเครื่องสำอาง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กันตเจตน์พัฒน์ ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลยากร การโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานโยธาทุกประเภท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์รวี แพ็คเก็จจิ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ ผลิตฟองน้ำ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการทำความสะอาด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด การบินพิทักษ์ทรัพย์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรักษาความปลอดภัย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด การัณยภาส นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กำปั่นทอง เทรดดิ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายส่ง-ขายปลีกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กำลังเอก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงพิษณุร่วมสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงแสน ซิเคียวริตี้ การ์ด (ประเทศไทย) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินของเอกชน นิติบุคคล ราชการ รัฐวิสาหกิจฯลฯ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงแสน เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน รถยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจพัฒนาออยล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจมั่นคง เทเลคอม ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาติดตั้ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเจริญยางยนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยนของเก่าทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งโรจน์ อินเตอร์พลาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตพลาสติก ขึ้นรูป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งโรจน์เจริญยนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งยานยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจวนาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าไม้สักแปรรูปขนาดต่าง ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสมบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ่อม,ตกแต่ง,ออกแบบตกแต่งภายใน ขายเฟอร์นิเจอร์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสมบูรณ์ออยล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอรุณชัยรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายส่ง-ขายปลีกเครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่ม,น้ำดื่มทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอำนวยเดินรถ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเกษตรพัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายปุ๋ย เคมีและวัสดุเคมีทางการเกษตร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเอกชัยเคหะภัณฑ์ (1995) ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจไพศาล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติ คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านขายปลีกเครื่องใช้สำนักงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพงษ์วิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพันท์โฮม โปรดักด์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาตกแต่งภายในอาคารทุกชนิด ของบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวงศ์การทอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายผ้าและรับจ้างทอผ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวรา51 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติเสนาโลหะการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างหล่อเหล็ก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งจันทร์ มิวสิค ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งสินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลภัทร คอมมิวนิเคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลาติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป (ขายส่ง)
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดเวย์ รีเซิร์ช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องกิจ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื้อ-ขายรถจักรยานยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องภักดีสุข ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ขจรการไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับเหมาตัด-ต่อมิเตอร์ไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ขติยะพานิช ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับบริหารร้านค้าสะดวกซื้อ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ขาณุ วิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนแก้ว ดิสทิลเลอรี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายสุรากลั่นชุมชน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนแก้ว วัสดุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คงคาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตกล่องกระดาษ,รับพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คงวิวัฒน์ ทรานสปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายหิน ทราย ดิน ลูกรัง วัสดุก่อสร้างทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสุข อีเล็คทริค ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่าย ปลีกและส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ติดตั้งระบบไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คชสิทธิ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายปลีก ส่งสินค้าทุกชนิด ซึ่งได้มาจากการประมูล สินค้าวัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างอื่น ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คฑาภัณฑ์ อุตสาหกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายถุงพลาสติก รับจ้างเป่าถุงพลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คณายนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ซ่อมรถยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คณายนต์ เบสท์ แทรเวิล เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างขนส่งนำเที่ยว
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คนึง การช่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ครัวอินเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบธุรกิจร้านขายปลีกอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะเช่น ร้านขายข้าว ร้านขายผลิตภัณฑ์นมเนย ไข่ ปร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองโยง คอนกรีต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ หล่อเขาเข็ม ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทำถนน สะพาน และงา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองโยง ค้าวัสดุก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าขายวัสดุก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองใหญ่น้ำดื่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตน้ำดื่มจำหน่าย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองใหม่กลการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายเครื่องยนต์ และ อะไหล่เก่าใช้แล้ว
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังทองวัสดุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลลิที เวิร์ค Q ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างกลึง ไสโลหะทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ แคสติ้ง ซัพพลาย Q ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ เป็นนายหน้า ตัวแทน จัดหา เหล็กท่อ และงานหล่อเหล็ก รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนกรีตเสริมเหล็ก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตแผ่นพื้นคอนกรีต เสาเข็ม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คัลเลอร์ เธร็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างตีเกลียวเส้นด้าย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คำมาพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงคอมพิวเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับซ่อมคอมพิวเตอร์และจำหน่าย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คินนรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งของที่ไม่ใช้แล้ว
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.ซี.ฟีดเซ็นเตอร์ Q. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขายส่งอาหารสัตว์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสมพงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณาสิน ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าธัญญมงคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าว
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้ามีทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิตและค้าสุรา สุรากลั่น สุราต่างประเทศ สุราแช่ สุราผลไม้ สุราพื้นเมือง ไวน์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด งานดีก่อสร้าง-ดีไซน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง ค่าแรงรับเหมา รับออกแบบบ้านภายนอก-ภายใน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ง้วนเชียงเส็ง บุ๊คส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าปลีกหนังสือ เครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.สามัคคี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเพิ่มพูลรุ่งโรจน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายและบรรจุแก๊สหุงต้ม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพร ก่อสร้างและการโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรชัยวิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร ขายวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างกลึงโลหะทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสแสงการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้ารับพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ประกอบกิจการค้าจำหน่ายเครื่องพิมพ์ต่างๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จศิรา บูติก สกรีน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างบริการสกรีนผ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพงษ์กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์และงานก่อสร้างทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทราเบ็ญจวรรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าเหล็กแผ่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ถาวรก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยังไม่ได้ดำเนินการ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์รักษาคอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ศรีรุ่งเรือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างอาคาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ส่องการสุรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายสุรา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทิมา นครปฐม ทรานสปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีกกากรำ ปลาป่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวิชญ์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ่นสีโลหะ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเป็นก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการ รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จิณณพัต ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตอาหารจากผลไม้และผัก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติภัณฑ์ไพศาล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตนิภา ห้างหุ้นส่วนจำกัด การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมัก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตประไพ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายที่ดิน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดา แทรเวล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเที่ยวทุกชนิด ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายและส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดาไวน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายสุราแช่
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตนา ดิเวลลอปเมนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างทำความสะอาด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จินลี่หลง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับการย้อมผ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จินันท์พัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื้อและขายอุปกรณ์การเกษตร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรวัฒน์ สำรวจภัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการสำรวจภัย วินาศภัย และรถยกลาก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระฉายะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการประกันภัย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรัฐิติภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า