UploadImage

นครปฐม

บริษัท เอเวอร์กรีนแลนด์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรทุกชนิด
บริษัท เอเวอร์จอย จำกัด บริษัทจำกัด รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก รายได้จากการรับจ้าง รายได้อื่น
บริษัท เอเวอร์มอร์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตผ้าและรับจ้างพิมพ์ผ้า
บริษัท เอเวอร์โกร ฟีด จำกัด บริษัทจำกัด การผลิตอาหารสัตว์ทุกชนิด เพื่อจำหน่าย
บริษัท เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด นำเข้า ซื้อ ขายเคมีภัณฑ์สำหรับสัตว์ อุปกรณ์ทำความสะอาด ซื้อ-ขายอาหารสัตว์ อาหารเสริม รายได้อื่นๆ
บริษัท เอแซด โปรดักเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตปุ๋ยและการเกษตร
บริษัท เอโอ แล็บ จำกัด บริษัทจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจ
บริษัท เอโอมิกซ์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องรับส่งสัญญาณ สายอากาศ และอุปกรณ์พื้นฐาน สำหรับระบบการสื่อสาร ประกอบการวิจัย แ
บริษัท เอไอพริ้นติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างพิมพ์
บริษัท เอไอเอส พลาสแมทช์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก
บริษัท เอ็กซทรู้ด แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็คทรอนิคส์ เครื่องไฟฟ้า
บริษัท เอ็กซ์ แอล โปรดัคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ
บริษัท เอ็กซ์ตร้าฟอร์ม แมนูแฟค เจอริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องเรือน
บริษัท เอ็กซ์เซล อินซิเนอเรเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเตาเผาศพ,เตาเผาขยะ
บริษัท เอ็กซ์เซล อินดัสทรี (เอเซีย) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและนำเข้า ส่งออก เคมีภัณฑ์
บริษัท เอ็กซ์เซลแพคเกจจิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ขาย ผลิตพลาสติกทุกชนิด
บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด บริษัทจำกัด บริการตู้เกมส์
บริษัท เอ็กเซล คอนเทนเนอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษแข็งชนิดเคลือบผิวและบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
บริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด บริษัทจำกัด การส่งออกพืชผักผลไม้ทางการเกษตรตามฤดูกาล รายได้อื่นๆ
บริษัท เอ็งย่งเฮงล้ง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด บริษัทจำกัด ขายเศษกระดาษ
บริษัท เอ็น ซี วาย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทจำกัด การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางการค้า
บริษัท เอ็น ดับเบิ้ลยู บิลดิง โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง จำหน่ายอุปกรณ์การศึกษา เครื่องใช้สำนักงาน
บริษัท เอ็น ที เค อินดัสตรี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด ขายน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ขายเครื่องจักรทุกชนิด (ขายส่ง)
บริษัท เอ็น ที เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ บัตรโทรศัพท์และอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือทุกชนิด
บริษัท เอ็น อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด
บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์
บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอพพาเรล จำกัด บริษัทจำกัด การผลิตเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก และทารก ซึ่งตัดเย็บจากผ้าและวัสดุสิ่งทออื่น ๆ ฯ
บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ไวร์ เลส เทคโนโลยี จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม
บริษัท เอ็น-เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการตัวแทนจำหน่ยส่งและปลีกเครื่องลดปริมาณการใช้แก๊ส
บริษัท เอ็น.ซี.มอเตอร์(1991) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด
บริษัท เอ็น.ดี. โปรดักส์ จำกัด บริษัทจำกัด โรงงานผลิตปุ๋ย
บริษัท เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
บริษัท เอ็น.ที.ซี ซิสเต็ม จำกัด บริษัทจำกัด ซ่อมบำรุงงานระบบเครื่องปรับอากาศ เครื่องไฟฟ้า
บริษัท เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการติดตั้งระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าทุกชนิด
บริษัท เอ็น.พี.พรีซิชั่น จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างผลิต ซ่อม ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็น.พี.ฟิชเชอรี่ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อแช่แข็งและเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
บริษัท เอ็น.พี.เวิลด์เทรด จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิต รับจ้างกลึง เชื่อม ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับอะไหล่แม่พิมพ์ เครื่องจักรกล
บริษัท เอ็น.วาย.ฟู้ดส์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายแหนม หมูยอและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
บริษัท เอ็น.วี.ไทร์วิ่ง มอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงงานต่อตัวถังรถ
บริษัท เอ็น.อี.ยู เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการประเภทโรงกลึง รับจ้างกลึง หล่อหลอม ขึ้นรูปชิ้นงานทุกชนิด
บริษัท เอ็น.เค.ฟาร์ม อุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขายปลีกพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ประกอบกิจการขายส่งพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ประกอบกิจการขนส
บริษัท เอ็น.เค.วาย.อีเลคทริค จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างวางระบบไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้า
บริษัท เอ็น.เอ.ฟู้ด โพรดัคส์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายผักดอง พริกดอง
บริษัท เอ็น.เอส.ดีลักซ์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิตสติ๊กเกอร์และสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
บริษัท เอ็น.เอส.อะโกร จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเคมีเกษตร
บริษัท เอ็น.เอส.อาร์.เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้า
บริษัท เอ็น.เอส.เค.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด บริการรักษาความปลอดภัย
บริษัท เอ็น.เอส.เนเจอร์รัล ฟาร์มมิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร
บริษัท เอ็น.เอส.เว็ท ซัพพลาย จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.ท็อปกรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อจัดหา เช่าซื้อ ครอบครอง ปรับปรุง
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
บริษัท เอ็น.เอ็ม.กรีน การ์เด้น จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายส่งเพาะพันธ์ไม้ ไม้ใบ ไม้ดอก ไม้ประดับ
บริษัท เอ็น.แอล.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เอ็นจีอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เอ็นที คอนซัลติ้งเซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด รับให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการผลิ ตและการพัฒนาบุคคลากรขององค์
บริษัท เอ็นทีเจ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด การขายปลีกยานยนต์
บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเครื่องเสียง
บริษัท เอ็นพีเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ อะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิด
บริษัท เอ็นอีดี เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า ประกอบกิจการขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประกอบกิจการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
บริษัท เอ็นเค กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการซื้อ ขายรถยนต์ บริการให้เช่าและให้เช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท
บริษัท เอ็นเจ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้ากล่องกระดาษทุกชนิด ค้าอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องจักรโรงงานทุกประเภท
บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตลูกอมเพื่อการส่งออกเป็นส่วนใหญ่
บริษัท เอ็นเอสที พลาสเทค จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างฉีดพลาสติก
บริษัท เอ็นแอนด์พี ดิจิท จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขายส่ง ซ่อมและบำรุงรักษา อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
บริษัท เอ็นไลน์ อะกริคัลเช่อร์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรหลังเก็บเกี่ยวและระบบลำเลียงเตาอบเมล็ดพั นธุ์พืช,ติดตั้ง ซ่อมแซม ส่ง
บริษัท เอ็นไลน์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด บริษัทจำกัด ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรหลังเก็บเกี่ยว ขายส่งระบบลำเลียง รับจ้างติดตั้ง ตาม ข้อ 1,2
บริษัท เอ็บเวอร์พีค เปเปอร์ จำกัด บริษัทจำกัด กระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษ
บริษัท เอ็ม จี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2000) จำกัด บริษัทจำกัด นำเข้าและส่งออกเครื่องจักร,เครื่องยนต์,เครื่องกล
บริษัท เอ็ม จี เอส ออฟฟิซ อีควิปเม็นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการนำเข้า ขายส่งเครื่องถ่ายเอกสาร ทุกประเภท ประกอบกิจการนำเข้า ขายปลีกเครื่องถ่ายเอกสาร ทุก
บริษัท เอ็ม ที อาร์ ลิสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ขาย-เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
บริษัท เอ็ม พลัส เค เทเลคอม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือสื่อสารพร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
บริษัท เอ็ม พี เฟรม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายบานประตู หน้าต่าง เครื่องเคหะภัณฑ์ อุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษัท เอ็ม วี เอส ดี แอ็พแพเรล จำกัด บริษัทจำกัด เสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท เอ็ม เอ็น คอนโดทาวน์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายห้องพัก อาคารชุด บริการให้เช่าห้องพักอาศัย
บริษัท เอ็ม แอนด์ บี อะโกร จำกัด บริษัทจำกัด ยาพืช
บริษัท เอ็ม. ซี. มิราเคิล จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าส่งน้ำมันหล่อลื่น และอุปกรณ์หล่อลื่นใช้แล้ว โดยกระทำตามกรรมวิธีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ป
บริษัท เอ็ม.ซี.เจริญชัย กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด รับติดตั้งระบบไฟฟ้า
บริษัท เอ็ม.ดี.เจนเนอรัล เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างเป็นผู้รักษาความปลอดภัย
บริษัท เอ็ม.ที.ฟรุท โปรดักส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าส่งผลไม้ทุกชนิด
บริษัท เอ็ม.ที.เอช.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายท่อยาง รับสั่งทำยาง และพลาสตก และจำหน่ายเทปล่อนอุปกรณ์และวัสดุสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็ม.พี.ไวร์แวร์ จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าอาคาร
บริษัท เอ็ม.วี.ดีไซน์ (1997) จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างออกแบบ
บริษัท เอ็ม.อาร์.ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าข้าวทุกชนิดและสิ่งแปรรูปต่าง ๆ
บริษัท เอ็ม.อี.พี.เมก้า เอนเตอร์ไพร์ แพ็คเกตจิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตฝากระป๋อง เครื่องบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ
บริษัท เอ็ม.เค.แอล.จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีก ขายส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
บริษัท เอ็ม.เอส. บัสบอดี้ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างต่อรถ
บริษัท เอ็ม.เอส.เอ็น.ลิมอินเตอร์เทรด จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตรถไถนาเดินตามและอุปกรณ์การเกษตร
บริษัท เอ็ม.เอ็น.รับเบอร์พลาส จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างผลิตและจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมทั่วไป
บริษัท เอ็ม.เอ็น.อะไหล่เก่า จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งยานยนต์
บริษัท เอ็ม.เอ็น.โปรเกรส จำกัด บริษัทจำกัด รับตัด พับ เจาะโลหะ
บริษัท เอ็ม.เอ็ม.พี. สแตนดาร์ด กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอะไหล่เก่านำเข้า
บริษัท เอ็ม.เอ็ม.พี.วัสดุก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างขนส่ง
บริษัท เอ็มพีพี พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท เอ็มเออาร์ซี(ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่าย ให้บริการซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัท เอ็มเอ็กซ์วาย จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องประดับสตรี
บริษัท เอ็มแพค เครนแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัทจำกัด บริการขนส่ง
บริษัท เอ็มแพค แผ่นคอนกรีต จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตแผ่นคอนกรีตและเสาเข็มคอนกรีต
บริษัท เอ็มแอนด์เคเจริญชัย เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ผลิต จำหน่ายผ้าทอจากใยสังเคราะห์
บริษัท เฮงเจริญโลหะภัณฑ์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและขายส่งเหล็กเส้น
บริษัท เฮงเส็งตั๊ว จำกัด บริษัทจำกัด รับจัดงานเทศกาลกินเจและงานประเพณีต่างๆ