UploadImage

ตาก

บริษัท กรีน เอมเมอรัล จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท กรีนไลน์ โลจิสติคส์ จำกัด บริษัทจำกัด การนำเข้าสัตว์น้ำ สินค้าเกษตร
บริษัท กรุงเทพแกรนิต 1998 จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายหินแกรนิต
บริษัท กัส แอพพาเรล จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิด ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิด
บริษัท กิกกะเฮิร์ทซ คอมสแควร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับซ่อมคอมพิวเตอร์
บริษัท กีเฟิง นิตติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเสื้อไหมพรมสำเร็จรูป
บริษัท คอนแฟกซิม ลานเจอรี อินดัสเทรียล จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการนำเข้าผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ชิ้นส่วนวัสดุและวัตถุดิบที่เกี่ยวกับชุดชั้นใน เครื่องนุ่ง
บริษัท คอมมอดิทิ เวลท์ จำกัด บริษัทจำกัด นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำทุกชนิด
บริษัท คาปิเอเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท คิงส์ คราฟท์ จำกัด บริษัทจำกัด การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งด้วยเครื่องจักร
บริษัท คูโบต้า แม่สอด จำกัด บริษัทจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจ
บริษัท จงเจริญ ปิโตรเลียม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายแก๊สและบรรจุแก๊ส
บริษัท จอ แลท เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท จัดหางาน ที.เค เมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร
บริษัท จัดหางานบิ๊กเบญจ์ กรุ๊ป คอมพานี จำกัด บริษัทจำกัด บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร
บริษัท จิรารัตน์ ซันเทรด จำกัด บริษัทจำกัด นำเข้า-ส่งออก
บริษัท จี.เอส.อาร์ท จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างทอผ้า
บริษัท จีพี เอ็มเอ็น จิวเวอรี่ จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเพชรพลอยและหินมีค่า
บริษัท ฉัตรชัยฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด การทำฟาร์มเลี้ยงโค ให้บริการสถานที่พัก เช่น รีสอร์ท
บริษัท ชัชวาล การ์เม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท ชัยศิริ คอมมอดิทิ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายพืชผลทางการเกษตร จำหน่ายสินค้าเบ็ตเตล็ด
บริษัท ชำนาญฤทธิ์เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
บริษัท ซันเซ็งไทย จำกัด บริษัทจำกัด ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท ซิกม่า แอพพาเรล จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ประกอบกิจการส่งสินค้าออก ประกอบกิจการจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จร
บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู เอส โลจิสติกส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ซี เทรเซอร์ (ไทยแลนด์) 2002 จำกัด บริษัทจำกัด นำเข้า-ขายส่งปลาแช่แข็ง ส่งออกน้ำมันปาล์ม จำหน่าย สัตว์น้ำทุกชนิด
บริษัท ซี.เอ็น.ซัคเซซ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างผลิตเสื้อไหมพรมสำเร็จรูป
บริษัท ฑิฆัมพร แลนด์ จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่า เช่า เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ณ ศวรรษ แอพพาเรล จำกัด บริษัทจำกัด ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท ณฐทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถบรรทุกน้ำ รถขยะ รถดับเพลิง รถสุขา
บริษัท ดงสัก จำกัด บริษัทจำกัด สถานบริการด้านการกีฬา
บริษัท ดี.เค. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัท ดีต้า การ์เม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้าง
บริษัท ดีมาก (แม่สอด) จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด
บริษัท ตั้งคิมเชียงพัฒนา จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่า เช่าช่วงสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
บริษัท ตากกลกิจ (1996) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายหินอุตสาหกรรมก่อสร้าง
บริษัท ตากก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรม ที่พักที่มีบริการขายอาหาร
บริษัท ตากขนส่ง จำกัด บริษัทจำกัด ขนส่ง
บริษัท ตากค้าซิเมนต์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษัท ตากจังหวัดพาณิชย์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายบุหรี่,ขายเครื่องดื่ม
บริษัท ตากทรานสิท จำกัด บริษัทจำกัด ขนส่งสินค้า รับจ้างซ่อมเครื่องยนต์,เครื่องกลหนัก
บริษัท ตากทรายทิพย์ จำกัด บริษัทจำกัด ทราย
บริษัท ตากนำโชคการเดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด กิจการขนส่ง
บริษัท ตากปิยะภัณฑ์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าฝ้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป สินค้าเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
บริษัท ตากปิยะภัณฑ์ ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท ตากพลังงาน จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน
บริษัท ตากสินสามชัย จำกัด บริษัทจำกัด สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา สำหรับยานพาหนะ
บริษัท ตากอรพรรณ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้าของฝาก เครื่องดื่ม รวมถึงขนมขบเคี้ยวต่างๆ
บริษัท ตากอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน
บริษัท ตากฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายรถยนต์
บริษัท ตากเคที.แอนด์ ซันส์ จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อขายน้ำมัน
บริษัท ตากเทคโนโลยี จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบการประเภทสถาบันการศึกษา
บริษัท ตากเฟิง นิตติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างทอเสื้อไหมพรมสำเร็จรูป
บริษัท ตากเสริมโชค จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท ตากเอนจีเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด การก่อสร้าง การผลิตคอนกรีต การผลิตเสาไฟฟ้า
บริษัท ตากแกรนิต จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างประเภทหินอ่อนและหินแกรนิต
บริษัท ต้นน่านทรานเทค จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ สถานีบริการ การขนส่งสินค้าทางรถยนต์
บริษัท ต้นผึ้งพัฒนา จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าไม้ท่อน ไม้ซุง ไม้แปรรูปทุกชนิด
บริษัท ถิ่นเกษตรอุดม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับซื้อพืชไร่ทุกชนิด
บริษัท ทรัพย์ พารา ทอง การเกษตร จำกัด บริษัทจำกัด การปลูกผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง พืชที่ใช้ทำเครื่องดื่มและเครื่องเทศ
บริษัท ทรัพย์มั่นคง การ์เม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท ทรัพย์สาร จำกัด บริษัทจำกัด ส่งออกวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ทริปเปิลเอท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด การผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยหนังแท้ และหนังเทียมทุกชนิด ได้แก่ กระเป๋า การผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยหนังแ
บริษัท ทรีโอ เอ็กซ์คิวซิท จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท ทวีวัฒนาท๊อปไอซ์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตน้ำแข็ง
บริษัท ทองอินทร์ ทีจี จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีก-ขายส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด
บริษัท ทาคอม อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัทจำกัด ขายเครื่องจักร อะไหล่ ตัวแทนนายหน้าขายเครื่องจักร
บริษัท ที.จี. ตากแกรนิต จำกัด บริษัทจำกัด ทำเหมืองแร่และเหมืองหินประดับ
บริษัท ที.ซี.สตาร์(ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วงทุกชนิด ตู้ความเย็น อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
บริษัท ที.พี.เค. เฮ้าส์ จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรม
บริษัท ที.เค ไมน์นิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ
บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท ที.เอ.เค.(123) จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี
บริษัท ที.เอ็ม.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (1991) จำกัด บริษัทจำกัด รายได้จากการรับเหมา
บริษัท ท็อป ฟอร์ม บราเซีย (แม่สอด) จำกัด บริษัทจำกัด บริการเย็บชั้นในสุภาพสตรี
บริษัท นววิศวการโยธา จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ขายวัสดุก่อสร้าง ซื้อขายอะไหล่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บริษัท นอร์ทสตาร์ แอพพาเรล จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท นันทหาร ก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท นาทีทอง เทเลคอม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร
บริษัท น้ำมันผาลาด จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
บริษัท บี เอส ที ยูนิตี้ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น
บริษัท บี.เค.เจมส์ แม่สอด จำกัด บริษัทจำกัด ขายอัญมณีทุกชนิด
บริษัท บุญกังวาน จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายหินแกรนิตบล็อค
บริษัท บุญพะวอ แลปปิดารี่ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างเจียรอัญมณี
บริษัท บ้านตะวัน แม่สอด จำกัด บริษัทจำกัด การก่อสร้าง
บริษัท บ้านตาก เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด น้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท บ้านพรพะวอ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ประสิทธิ์ดีไซน์ จำกัด บริษัทจำกัด งานพิมพ์และถ่ายเอกสาร
บริษัท พจนาพันธ์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการห้องพักรายวันและรายเดือน
บริษัท พบพระสักทอง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับสวนป่า
บริษัท พิงค์พลัส จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทุกชนิด
บริษัท พี.แอล.เอ.เจนเนอรัล เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด การส่งออก การบริการส่งสินค้า
บริษัท พีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (นอร์ธ) จำกัด บริษัทจำกัด ตัวกลางทางการเงินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท ฟาสซิโน แม่สอด จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน
บริษัท ฟาไทยนิตติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างทอเสื้อไหมพรมทุกชนิด
บริษัท ฟูลี่ไทยการ์เม้นท์เท็กซ์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและรับจ้างเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ถักผ้ายืด ทอผ้ายืด
บริษัท ฟูโป นิตติ้ง 1999 (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและถักทอเสื้อไหมพรมเพื่อส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ บริการรับจ้างผลิตและถักทอเสื้อไหมพรมและรับจ้าง
บริษัท ฟ้า ฟ้า สรรพสินค้า จำกัด บริษัทจำกัด ห้างสรรพสินค้า
บริษัท ภูไทย ไมนิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายหินก่อสร้าง
บริษัท มณเฑียร ซัพพลาย จำกัด บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องมือกล