UploadImage

แพร่

บริษัท เอส เอ็น อาร์ กรุ๊พ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ประกอบกิจ
บริษัท 3 พี่น้องร่วมใจ จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว แก๊สและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท 3ช. เซอร์เวย์อิ่ง อินสทรูเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายอุปกรณ์ถ่ายรูปกล้องสำรวจ เครื่องกล้องสำรวจทุกชนิด
บริษัท กรรณวัฒน์ ธุระกิจ และบริการ จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งยานยนต์
บริษัท กาดน้ำทองลิสซิ่ง 2002 จำกัด บริษัทจำกัด ให้กู้ยืมเงิน
บริษัท กำนันสอน จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท กู๊ดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทจำกัด ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ และสินค้าทางการแพทย์
บริษัท ข้าวทิพย์แพร่ จำกัด บริษัทจำกัด โรงสีข้าว
บริษัท คงไพบูลย์แพร่สรรพกิจ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท คชาธารก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด โรงโม่หิน
บริษัท คุนจวง เกษตรกรรม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายพืชผลเกษตรกรรม
บริษัท งี่ฮะเฮงสองเมือง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัท จิระเดชคอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ขายส่ง เครื่องจักรยานพาหนะและอะไหล่ รับจ้างทำของ
บริษัท ชุนเฮงหลีรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าพืชผลทางการเกษตร
บริษัท ชุมศรีพาณิชย์แพร่ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน
บริษัท ชูไกรทองพาณิชย์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วไป ผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
บริษัท ซัพพอร์ท ลิสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อมาขายไป,ผ่อนชำระรถจักรยานยนต์,คอมพิวเตอร์
บริษัท ซี.แอนด์ ซี.แพร่สหกิจ จำกัด บริษัทจำกัด โรงโม่หิน รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ดวงมงคล การเกษตร จำกัด บริษัทจำกัด การทำสวนยางพารา
บริษัท ดวงใจบุ๊คส์แพร่ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายหนังสือ เครื่องเขียน
บริษัท ดี เด่นชัยแฟคทอร์รี่ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตไม้ปาร์เก้ ขายปลีก-ส่ง ส่งออกของเด็กเล่นทำด้วยไม้และเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน
บริษัท ต.เมธี จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตสุรากลั่น
บริษัท ตึกเหลืองค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท ถ่านชีวมวล จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายถ่านอัดแท่ง
บริษัท ทรัพย์ไพศาล (โดโลไมท์) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตโดโลไมท์
บริษัท ทิฐิวิสุทธิ จำกัด บริษัทมหาชน ให้การบริการสินเชื่อ (กู้ยืมเงิน)
บริษัท ที ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ที เกียร์ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างจัดงานแสดง,โฆษณา
บริษัท ที แอนด์พี เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการฝึกอบรมการจัดการประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
บริษัท ที.เค.ที จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างและอื่น ๆ
บริษัท ที.เจ.คาร์แลค จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการบริการรับขัด ,เคลือบสี, ล้างรถ,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์
บริษัท ทีช แอนด์ ซัน กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร
บริษัท ทีไซน์ อินดัสเทียล จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตประดิษฐ์กรรมจากไม้ เช่น ปาเก้ ประตู หน้าต่าง
บริษัท ทุ่งสีคอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ท้อปเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายของเบ็ดเตล็ด
บริษัท ธนดิฐ แอสเสท จำกัด บริษัทจำกัด ให้กู้ยืมเงิน
บริษัท ธนทวีทรัพย์ (1997) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด
บริษัท ธนาวัฒน์คอนกรีต จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตสำเร็จรูป วัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ธริศก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร
บริษัท ธารากูล จำกัด บริษัทจำกัด จัดฝึกอบรมแนะแนวการประกันภัยทุกชนิด
บริษัท ธีรภัทร์ มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด ขายรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์
บริษัท นภจรก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท นภสร แพร่ ออยล์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
บริษัท นอร์ทเทิร์น โปร เซอร์วิส (1999) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด ทุกชนิดและอุปกรณ์สื่อ สารโทรคมนาคม
บริษัท น้ำทอง เรียลเอสเตท จำกัด บริษัทจำกัด กิจการค้าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
บริษัท น้ำทิพย์เกษม จำกัด บริษัทจำกัด ขายเครื่องดื่ม
บริษัท บังเกิดทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องสำอาง
บริษัท บัวลอยผ้าไทย จำกัด บริษัทจำกัด ขายผ้า
บริษัท บายคอมคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด ขายคอมพิวเตอร์
บริษัท บายศรี ครีเอชั่น จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายผ้าบาติก
บริษัท บุญทองยนตรการ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์
บริษัท บุญทองรวมยนต์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์
บริษัท บุญสนองธุรกิจ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท บ้านปิน จำกัด บริษัทจำกัด การทำเหมืองแร่
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อมาขายไป ถ่านลิกไนต์ รับจ้างทำของ (ให้บริการงาน) ผลิตและจำหน่ายถ่านหินลิกไนต์
บริษัท ปลื้มเปรมปรีดิ์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ปวิธานี จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ผาแก้วแพร่ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ผ้าไทยล้านนา จำกัด บริษัทจำกัด ค้าผ้า
บริษัท ฝ้าย ไหม สักทอง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท พงศ์ปิติวิศวกรรม จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร
บริษัท พนมขวัญ จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรม
บริษัท พร้อมจิต จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับยานพาหนะทุกประเภท ประกอบกิจการรับซ่อม,ซ่อมบำรุงยานพา
บริษัท พลังกาล จำกัด บริษัทจำกัด เหมืองแร่แบไรท์
บริษัท พี แอล ซี คอนกรีต จำกัด บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
บริษัท พี.พี.รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ภ.รุ่งเรือง วิศวกรรม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งถังเก็บน้ำและวางระบบประปา
บริษัท ภัควิภามอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายรถจักรยานยนต์,เครื่องจักรและเครื่องยนต์
บริษัท ภิรมย์ทอง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ภูมิไทยล้านนา จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร
บริษัท มาริษ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมา
บริษัท ยงวัฒนาซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีก
บริษัท ยันตรกิจอีควิปเมนท์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ยู - โฟ สปอร์ต คลับ (แพร่) จำกัด บริษัทจำกัด การให้บริการสนามโบว์ลิ่ง
บริษัท ยู เอ พี 1999 จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น
บริษัท รัฐกิจมอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท รัตนบรรจง จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรม
บริษัท ราชิตเซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด การขนส่ง และการคมนาคม
บริษัท ร่องกาศคอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ลองวัสดุก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด ขายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ลองแบไร้ทไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด เหมืองแร่โลหะอื่น ๆ
บริษัท ลองไทยอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและรับจ้างทำกระเป๋าเดินทาง
บริษัท ลานนายาสูบ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายใบยาแห้งและบ่มใบยา
บริษัท ลานนาเกรซ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายไอศครีมเนสท์เล่
บริษัท ลานนาแมชชีนเนอร์รี่ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ลำปางลิสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกัน
บริษัท ล้านนา ธุรกิจ ลิสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ
บริษัท ล้านนาผลิตภัณฑ์นม จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตนม
บริษัท วงศ์วุฒิ จำกัด บริษัทจำกัด ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าบริการอื่น
บริษัท วสุวิต จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
บริษัท วังปางแดงพัฒนา จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการร้านอาหาร
บริษัท วังมณี จำกัด บริษัทจำกัด จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกันภัย
บริษัท วัชรล้านนาธุรกิจ จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม
บริษัท วิริยะเอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทจำกัด การขายปลีกอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
บริษัท วุฒิกิจคอมเมอร์เชียล จำกัด บริษัทจำกัด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่ กระดาษสำนักงาน
บริษัท ศ.สหร่วมกิจ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ศรีพิพัฒน์ จำกัด บริษัทจำกัด สถานีบริการน้ำมัน
บริษัท ศรีมงคล จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท ศักดาพร จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างและอื่น ๆ