UploadImage

นครพนม

บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยสหกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายหิน กรวด ทราย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นำเท็ง 2549 ห้างหุ้นส่วนจำกัด การก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นำเท็งนครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชคนครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตยาพาณิชย์ 2007 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าส่ง ของใช้และอุปกรณ์เครื่องนอน อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็ก ประกอบกิจการค้าปลีก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นิลสาขา ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างถนน สะพาน และงานโยธาทุกประเภท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเวิลด์ออโตเมติก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าน้ำดื่ม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นิสากร สุคม ฟาร์ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการทำสวนทำไร่
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมันบ้านต้องบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำอูนการโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง(โยธา)
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บวรเทรเวล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บะนกทาวิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง รายได้อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชาศรีสงครามก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมีก่อสร้างนครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บี ดี บี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บีหนึ่งทัวร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้จัดนำเที่ยว รวมทั้งการบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญวงค์ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศรีการโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศิริการโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณฑริกวงศ์การโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด การก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อทรายทรัพย์นาคราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายหิน กรวด ทราย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อทรายสินเบญจพล & คอนกรีต ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายกรวด,ทราย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านอัมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแพงน้ำทิพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำแข็งและน้ำดื่ม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแพงบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (สถานีบริการ)
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแพงวิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน ประกอบกิจการจำหน่ายแอร์ ซ่อ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแพงเคเบิ้ลทีวี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจัดรายการทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไร่ศริญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ประภาก่อสร้าง P.P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.อิทธิพล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดไฟแนนซ์ จำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เจริญธาตุพนม เอ็กซ์ปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมภรณ์ คอนสตรั๊คชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภัทรค้าวัตถุก่อสร้าง(2525) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภัสสร P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายไม้แปรรูป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาพร P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาวรรณ (1994) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ประไพศรีก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานีจำหน่ายน้ำมัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราโมทย์รุ่งโรจน์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริญญ์ศรีสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรุงโนนราญ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการโรงงานสุรา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาปากพาณิชย์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาปากรุ่งเรืองก่อสร้าง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาปากเทรดดิ้ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื่อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอ ปอ เรณูนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มนครอะไหล่บริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มปลาปากบริการ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่ามวรรณวงศ์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายหิน กรวด ทราย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝนใต้เดินรถ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการบริการขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ทรัพย์เพิ่มพูน P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างทำถนน รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พงษ์นิกรณ์ ก่อสร้าง P.P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.สิทธิโส ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายหิน กรวด ทราย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์พลศกร เทรดดิ้ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ประกอบกิจการรับเหมาทำงานโยธาทุกประเภท ประกอบกิจการค้าปลีกวัสดุก่อ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมกรก่อสร้าง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมชัยก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมราชอินเตอร์กรุ๊ป P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยไชยบุรีก่อสร้าง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรัตน์ การโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรัศมี ปิโตรเลี่ยม P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พระจันทร์ เอ็นจิเนียริ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พลตระกูลก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยซุปเปอร์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายสินค้าบริโภค อุปโภค
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พักตราพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พักตร์พรหมการก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรวดีก่อสร้าง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชระนครพนมก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาจักรกลการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธุ์เจริญค้าไม้ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายไม้แปรรูป รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัสไสวแก้วน้ำ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิต นำเข้า-ส่งออก หินโม่ภูเขา หินแม่น้ำ กรวดและทราย ประกอบกิจการค้าส่งกรวดและทราย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พาหุงรุ่งเรือง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์ธุรกิจ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตสุรากลั่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสุทธิ์ การไฟฟ้า 2005 P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี - โฟร์ 2001 P- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับบิว คอนกรีต P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการทำคอนกรีตผสมเสร็จ ท่ออัดแรง อิฐบล๊อค
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.มอเตอร์ เรซซิ่ง P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.(2000) นครพนมคอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.โอ.เอ็น. คอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคเคเซอร์วิสแอนด์คอนสตรั๊คชั่น P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการบริการรักษาความสะอาด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นค้าปลีก P ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการด้านธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชเกษตรบ้านแพง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่าย ข้าวโพด ยางพารา เปลือกยาสูบ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธางกูร ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนธรรม P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศิริกุลอุตสาหกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าชนกพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรเกียรติก่อสร้าง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายกรวดทราย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาณุพงษ์-พันธ์ ก่อสร้าง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูคำ วัสดุ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง สถานที่ทำการ ถนน และงานโยธาทุกชนิด ประกอบกิจการขายส่งทรายอะเบส เครื่องมื
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลแห่งชีวิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างบริหารงานขาย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรี เทเลคอม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มนต์อำนวยก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราชก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มหเฮงก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มอนตี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มากเสริมสิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลา มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายกรอบรูป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มิกทาทวีกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษา การทำประกันชีวิต
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรเกษตรนครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง