UploadImage

กาฬสินธุ์

บริษัท กาฬสินธุ์แอร์ไลน์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป ประกอบกิจการเกี่ยวกับสายการบิน การพัฒนาแอร์ไลน์เชื่อมระหว่างจังหวั
บริษัท ก.เจริญคอนกรีต กาฬสินธุ์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้งทั่วไป จำหน่า
บริษัท กรุ๊ป อุตสาหกรรม น้ำเพชร (ไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิต น้ำดื่ม น้ำอัดลม ประกอบกิจการขายน้ำดื่ม น้ำอัดลม
บริษัท กาฬสินธุ์ ซี.เค. จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายหนังสือและวารสาร
บริษัท กาฬสินธุ์ ลิสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด รายได้ดอกเบี้ยรับ
บริษัท กาฬสินธุ์ ออดิโอ จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีกวิทยุ,โทรทัศน์,เครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัท กาฬสินธุ์ เจ.อาร์.เท็กซ์ไทล์ (2539) จำกัด บริษัทจำกัด กิจการโรงงานทอผ้า
บริษัท กาฬสินธุ์ เปเปอร์ แอนด์ สเตชันเนอรี่ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายกระดาษ
บริษัท กาฬสินธุ์ ไอ.ซี. จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายไอศครีม
บริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต (2000) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายคอนกรีต
บริษัท กาฬสินธุ์ทวีกิจ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องมือในการเกษตรพร้อมอะไหล่และอุปกรณ์
บริษัท กาฬสินธุ์ธุรกิจการโรงแรม จำกัด บริษัทจำกัด กิจการโรงแรม ห้องอาหาร
บริษัท กาฬสินธุ์ธุรกิจค้ำประกัน จำกัด บริษัทจำกัด การเงิน
บริษัท กาฬสินธุ์ธุรกิจที่ดินและอุปกรณ์ จำกัด บริษัทจำกัด นายหน้า ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท กาฬสินธุ์พลาซ่า จำกัด บริษัทจำกัด ห้างสรรพสินค้า
บริษัท กาฬสินธุ์มอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายรถยนต์
บริษัท กาฬสินธุ์มั่นคง จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการรับฝึกอบรม
บริษัท กาฬสินธุ์สหกิจ จำกัด บริษัทจำกัด ให้กู้ยืมเงิน
บริษัท กาฬสินธุ์ออโตเซลส์ จำกัด บริษัทจำกัด การขายปลีกยานยนต์
บริษัท กาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด บริษัทจำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
บริษัท กาฬสินธุ์เครื่องมือการเกษตรและอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างกลึงเหล็ก ดัดแปลงแก้ไขเครื่องมือกสิกรรม
บริษัท กาฬสินธุ์โฮมมาร์ทแมกซ์ จำกัด บริษัทจำกัด รายได้ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษัท กุฉินารายณ์ค้าไม้ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท คนอพเปอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ฟาร์มกวาง
บริษัท ควอลลิตี้ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตสีสะท้อนแสงจำหน่ายและรับเหมาทาสีจราจร
บริษัท คอร์ฟาร์มาชูติคอลกรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรม
บริษัท คูโบต้ากาฬสินธุ์ จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
บริษัท จีพี ออฟฟิศโปร จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
บริษัท ชัยมงคลฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด ธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์
บริษัท ชินภักดี จำกัด บริษัทจำกัด บด,ย่อย,ล้างพลาสติกเก่าจำหน่าย
บริษัท ซี แอนด์ เอส เพาเวอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงย่อยไม้ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
บริษัท ซีวีคอน จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ฐานุพัฒน์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์มือถือ
บริษัท ดี ดี กาฬสินธุ์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด บริษัทจำกัด รถยนต์ฟอร์ด ให้บริการศูนย์ซ่อม
บริษัท ดี ดี ที วี จำกัด บริษัทจำกัด บริการเกี่ยวกับเคเบิ้ลทีวี
บริษัท ตั้งรุ่งเรือง กรุ๊ป 2005 จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายหลังคารีดลอน รับเหมาติดตั้งทั้งระบบ
บริษัท ทวีทรัพย์สมเด็จ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์และอะไหล่
บริษัท ทวีสินคอนกรีต จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด
บริษัท ที.เอส.เทเลคอม แอนด์ โอเอ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายคอมพิวเตอร์
บริษัท ธนดุล จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด
บริษัท ธนาศิริเพื่อนเกษตร จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
บริษัท นัท โฮลดิ้ง คัมพะนี จำกัด บริษัทจำกัด บริการที่พัก ขายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท นิลมณี จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและเครื่องนุ่งห่ม
บริษัท บุญช่วยคูณ จำกัด บริษัทจำกัด รับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด ฯ
บริษัท บุษมงคลพูนทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการยามรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
บริษัท บ้านคุ้มทอง จำกัด บริษัทจำกัด รับงานโยธา
บริษัท บ้านพี่หอม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย
บริษัท บ้านเกิด จำกัด บริษัทจำกัด รายได้ขายอะไหล่รถไถ
บริษัท ปรีวิไลย์ทรัพย์เพิ่ม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและขยายตลาด
บริษัท พรพิพัฒน์สมเด็จ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ
บริษัท พรีเมี่ยมมอเตอร์ส. จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท พีระพัฒน์สมเด็จ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ
บริษัท พีโรส จำกัด บริษัทจำกัด ขายที่ดิน
บริษัท ฟรีคเฮาส์.ดีเค จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร
บริษัท ภูไท-ฝ้ายงาม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าฝ้าย
บริษัท มิตซูกาฬสินธุ์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายรถยนต์
บริษัท มิตรวัฒนาค้าส่ง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น
บริษัท มิลเลนเนี่ยมดริงคิงวอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายน้ำดื่ม
บริษัท ม่วงมนตรี จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด
บริษัท ม่านทิพย์ จำกัด บริษัทจำกัด การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท รวมบัณฑิตพัฒนาการศึกษา จำกัด บริษัทจำกัด โรงเรียน
บริษัท ลำปาวอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอ้อย กากน้ำตาล ผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลและพืช ผลทางเกษตรทุกชนิด
บริษัท วัฒนภักดิ์คริเอชั่น จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงาม
บริษัท วัฒนาเกษตรยนต์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์รถไถนา
บริษัท วี เจ ออโต้เซลส์ จำกัด บริษัทจำกัด นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ศรีสันทัด จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร
บริษัท ศักดิ์ชัยอลูมิเนียม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอลูมิเนียม จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วไป
บริษัท ศิลปการรำไทย จำกัด บริษัทจำกัด สอนการรำ การแสดง
บริษัท สงวนวงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีกอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
บริษัท สมเด็จ กรีน มิลล์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าส่งข้าว ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ประเภทส่งออกทั่วไป หรือประเภทข้าวสารบรรจุกล่อง
บริษัท สมเด็จ กัลยกร จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด
บริษัท สมเด็จราชายนต์ จำกัด บริษัทจำกัด การขายปลีกรถจักรยานยนต์
บริษัท สมใจเจริญยนต์ ก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด การก่อสร้าง
บริษัท สยาม เค.เอส.ครุภัณฑ์การศึกษา จำกัด บริษัทจำกัด ค้าไม้แปรรูป
บริษัท สยามนิสสันกาฬสินธุ์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์ จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ รายได้อื่น ๆ
บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งกระดาษ หนังสือ และเครื่องเขียน
บริษัท สหไพบูลย์ (1982) จำกัด บริษัทจำกัด ขายสินค้า
บริษัท สัจจศิริ จำกัด บริษัทจำกัด วิทยากรฝึกอบรม
บริษัท สำนักงาน นภาเอก จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการบริการทางด้านกฏหมาย ประกอบกิจการบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
บริษัท สำนักงานทนายความ เอกชัย หัตถนิรันดร์ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างว่าความ
บริษัท สินธุทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
บริษัท สุขสวัสดิ์การทอกาฬสินธุ์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงงานปั่นด้าย ประกอบกิจการโรงงานทอผ้า ประกอบกิจการโรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า
บริษัท สุขุมภัณฑ์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
บริษัท หน่ำเฮงฮวด จำกัด บริษัทจำกัด สกัดน้ำมันพืชจำหน่าย จำหน่ายธัญพืชและอาหารสัตว์
บริษัท หลักเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด บริษัทจำกัด ให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลทั่วไป
บริษัท อดิเทพมอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายรถจักรยานยนต์, อะไหล่
บริษัท อภิรยา เรคอร์ด จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม ประกอบธุรกิจดำเนินการ หรือรับจ้างดำเนิน
บริษัท อัพเปอร์เอ็นด์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้าเด็กอ่อน
บริษัท อัมพวา การช่าง จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตร
บริษัท อินทร์ศิริ รับเบอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจ
บริษัท อี่เซ้งฮงกาฬสินธุ์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท อุตสาหกรรม น้ำตาลอีสาน จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตน้ำตาลทราย
บริษัท เกษตรกรลำปาว จำกัด บริษัทจำกัด ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช
บริษัท เขาวงเดินรถและค้าพืชไร่ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสาร
บริษัท เค อาร์ เอช จำกัด บริษัทจำกัด สินค้าอุปโภคและบริโภค
บริษัท เค.เอ.เอส.ยนตรการ จำกัด บริษัทจำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และศูนย์บริการ
บริษัท เค.เอส.เอช.อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จำหน่ายอะไหล่รถยนต์,จำหน่ายอะไหล่รถแทรคเตอร์
บริษัท เจ.ที.เวิลด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต ประกอบกิจการค้าเนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง ประกอบกิจการค้าทอง นาก
บริษัท เจ.เอส.พี. วิศวการโยธา (1998) จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เจริญผลเดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด เดินรถโดยสาร