UploadImage

มหาสารคาม

บริษัท สารคามอินโนเวชั่น จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งโดยได้รับค่าธรรมเนียม
บริษัท ก.กิจเจริญเนชั่นกรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างออกแบบ
บริษัท กรีน กรุ๊ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตท่อ
บริษัท กรีนเดย์ คอร์ปอร์เรชั่น 2006 จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย
บริษัท กรุงเทพฯ-พุทไธสงทัวร์ จำกัด บริษัทจำกัด บริการเดินรถโดยสาร
บริษัท กฤษรินทร์ จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรม
บริษัท กลมการก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท กู่ทอง 2000 จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง
บริษัท ข้าวทองพยัคฆ์ จำกัด บริษัทจำกัด โรงสีข้าว
บริษัท คอมพิวเทค จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
บริษัท คอมมานโด การ์ด ดิเทคทีฟ แอนด์ ลอว์ จำกัด บริษัทจำกัด บริการทางด้านกฎหมาย บริการสืบสวนและรักษาความปลอดภัย บริการจัดหางานและสรรหาบุคคล
บริษัท คุวานันท์การเกษตร จำกัด บริษัทจำกัด การเกษตร
บริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถไถนาและเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร
บริษัท จัดหางาน ไอ.อาร์.แมนเพาเวอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท จิระเจริญวงศ์ษาก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเครื่องไฟฟ้าในครัวเรือน การขายส่งวัสดุก่อสร้าง การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้จัดปร
บริษัท จี.เอส.ไทยอินเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าส่งเครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการขายส่งเครื่องแก้ว เครื่องครั
บริษัท ชรินรัตน์มหาสารคาม (1995) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง
บริษัท ชวลิตข้าวไทย จำกัด บริษัทจำกัด กิจการโรงสีข้าว
บริษัท ชัยศิริสารคามการเกษตร จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องยนต์การเกษตรและอะไหล่
บริษัท ชัยเสรีรุ่งโรจน์ จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีน้ำมัน การให้เช่า
บริษัท ชาญเดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด บริการรถทัวร์โดยสาร
บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม มหาสารคาม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายตู้แช่และชั้นสำหรับวางสินค้า
บริษัท ดรีม คอนสตรัคชั่น แอนด์ แลนด์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ดีจี สตาบิลลิตี้ จำกัด บริษัทจำกัด การขายทองคำรูปพรรณ
บริษัท ตลาดการเกษตรมหาสารคาม จำกัด บริษัทจำกัด การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ตะวันแดง มหาสารคาม จำกัด บริษัทจำกัด ภัตตาคาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ตักศิลาพัฒนาคอนกรีต จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ตักสิลา การ์เม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิด ประกอบกิจการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิด
บริษัท ทนายความทินกร บุตรเนียร จำกัด บริษัทจำกัด สำนักทนายความ
บริษัท ทรงสมัย มหาสารคาม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บชุดสูท สำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ประกอบกิจการจำหน่ายชุดสูท สำหรับสุภาพบุรุษและ
บริษัท ทรัพย์อนันต์ไพศาล จำกัด บริษัทจำกัด นำเข้าส่งออก จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับแสดงเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท ทรีคอนเน็คท์ จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งสินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท ที เอส พี มอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์
บริษัท ที.ไอ.พี.ทัวร์ แอนด์ ทิคเก็ต จำกัด บริษัทจำกัด ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งภายในและนอก
บริษัท ทีพีอาร์ทรี โซล์ลูชัน จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์
บริษัท ธนาษิต จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์และอะไหล่
บริษัท ธรรมนิช จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท ธำรงไทย 2003 จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขายเครื่องยนต์และให้บริการ
บริษัท นครบางกอก เอ็มอาร์ไอ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องถ่ายภาพอวัยวะ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
บริษัท นวพานิชบริการ จำกัด บริษัทจำกัด สถานีบริการน้ำมัน
บริษัท นาคะพงษ์ มหาสารคาม จำกัด บริษัทจำกัด สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท นานาจักรกลเกษตร จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถไถนาและเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร
บริษัท นานาภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท นิลา การ์ เมนท์ จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์จากโรงสีข้าว
บริษัท นิศราวรรณรีสอร์ท จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรม
บริษัท บรบือการค้า จำกัด บริษัทจำกัด รายได้จากการขายปลีกและส่ง
บริษัท บรบือนาดูนเดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด รถยนต์สองแถวรับจ้างขนส่งผู้โดยสารระหว่างหมู่บ้านไปยังอำเภอและรับจ้างเหมาผู้โดยสารออกนอกเขตจังหวัด
บริษัท บรบือรวมทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด การกู้ ให้กู้ จำนำ จำนอง โอน รับโอนสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
บริษัท บางกอก เอ็มอาร์ไอ ซัพพลาย จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องถ่ายภาพอวัยวะ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
บริษัท บี แอนด์ เอส ฟิชชิ่งเน็ท จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายแห อวน
บริษัท ประดิษฐ์เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด การรับจ้างทำอะไหล่คอมพิวเตอร์
บริษัท พยัคฆภูมิมอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายสินค้า (รถจักรยานยนต์)
บริษัท พยัคฆ์ธุรกิจ จำกัด บริษัทจำกัด ให้กู้ยืมเงิน
บริษัท พยัคฆ์ร่วมมิตร จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคาร (ให้กู้ยืมเงิน ฯลฯ)
บริษัท พยัคฆ์สหธุรกิจ จำกัด บริษัทจำกัด ตัวกลางทางการเงินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท พยัคฆ์สหมิตร จำกัด บริษัทจำกัด ให้กู้ยืมเงิน
บริษัท พรณิชามั่งมีทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าข้าวและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ทุกชนิด
บริษัท พรแพรวา จำกัด บริษัทจำกัด บริการรักษาความปลอดภัย
บริษัท พิบูลย์มหาสารคาม จำกัด บริษัทจำกัด ขาย รายได้อื่น
บริษัท พิบูลย์เรียลเอสเตท จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
บริษัท พิริยะกิจ (1994) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท พี พี แอนด์ เอ็น แมนชั่น จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าอพาร์ทเม้นท์
บริษัท พี.เอ็น.ธุรกิจยานยนต์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายและให้เช่าซื้อรถยนต์
บริษัท พี.แอล.วาโลเซีย จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท พีเคเอส.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ในคอมพิวเตอร์
บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด บริษัทจำกัด ดิสเคาน์สโตร์
บริษัท ฟิวเจอร์ บิวดิ้ง คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ภัทรกิจ ปิโตรเลียม จำกัด บริษัทจำกัด ขายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท มงคล เอส เอ็ม ดี เทรนนิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด รับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม จัดธุรกิจ
บริษัท มวลชนการเกษตร จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
บริษัท มวลชนการแพทย์มหาสารคาม จำกัด บริษัทจำกัด บริการด้านการรักษาพยาบาล
บริษัท มหาสารคาม คอมเมอร์เชียล เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์
บริษัท มหาสารคาม จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท มหาสารคาม ออโต้เซลส์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์ อะไหล่และให้บริการซ่อมแซมรถยนต์
บริษัท มหาสารคามพลาซ่า จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด
บริษัท มหาสารคามรุ่งเรือง จำกัด บริษัทจำกัด ขายรถยนต์-ศูนย์บริการ
บริษัท มหาสารคามเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท มหาสารคามเทเลคอม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์
บริษัท มิตซูมหาสารคาม จำกัด บริษัทจำกัด ขายรถยนต์ ขายอะไหล่-บริการ
บริษัท มิ่ง เฮง นิตติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป รับจ้างผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท มุขมนตรี จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท รังทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างผลิต ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล
บริษัท รัตนปัญญา จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง และทำงานโยธาทุกประเภท
บริษัท ราชามอเตอร์มหาสารคาม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์และอะไหล่
บริษัท ราชาวดี คอมมูนิเคชั่น (1997) จำกัด บริษัทจำกัด การรับเหมาก่อสร้างวิทยุสื่อสาร
บริษัท ริมชล พรอพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ที่ดิน จัดสรรที่ดินโดยแบ่งแยกเป็นแปลงย่อย
บริษัท ร่มฉัตร มหาสารคาม จำกัด บริษัทจำกัด การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ลีเวอร์ พลัส จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าเครื่องอุปโภค
บริษัท วงศ์ฤทธิ์ก่อสร้าง (1989) จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
บริษัท วรพล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัทจำกัด ต่อตัวถัง เคาะพ่นสี ซ่อม
บริษัท วสุมหาสารคาม จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรมและร้านอาหาร
บริษัท วาปีธุรกิจ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการกู้ ให้กู้ เช่า ให้เช่า จำนำ จำนอง โอน รับโอนสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
บริษัท วาปีนาเชือกเดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด รถสองแถวรับจ้างขนส่งผู้โดยสารระหว่างหมู่บ้านไปยังอำเภอและจังหวัด
บริษัท วาปีเดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด รับ - ส่งผู้โดยสารด้วยรถประจำทาง
บริษัท วายเค เมเนจเม้นท์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย
บริษัท วิโรจน์คอนกรีต กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท วิโรจน์คอนกรีต จำกัด บริษัทจำกัด คอนกรีตสำเร็จและวัสดุก่อสร้าง
บริษัท วี ทู พี จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน และงานก่อสร้างอื่น
บริษัท วี เอ เอส การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท วี.ไอ.พี.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการเป็่นนายหน้า ตัวแทนติดต่อบริการสินเชื่อกับธนาคารให้คนงาน