UploadImage

อุดรธานี

บริษัท ชิซึโอกะโปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ส่งออกเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ปัญจรัศมิ์พัฒนา จำกัด บริษัทจำกัด บริษัทการลงทุน
บริษัท อุดร เลค แลนด์ จำกัด บริษัทจำกัด รายได้จากการขายบ้านจัดสรร อื่นๆ
บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด บริษัทจำกัด โรงพยาบาล
บริษัท 226 เดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ที่มีตารางเวลา
บริษัท 3-อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทจำกัด ทำสวนยางพารา
บริษัท 5 ดาวสยาม จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างตักหิน
บริษัท กนกสุนิสิ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน ก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
บริษัท กมล เรสซิเด้นซ์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์
บริษัท กรเวช(1994) จำกัด บริษัทจำกัด สถานบริการ นวดแผนโบราณ อบไอน้ำ,สมุนไพร ศูนย์กายภาพ บำบัดแผนโบราณ
บริษัท กวิน ออโต้ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งอะไหล่ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
บริษัท การปิโตรเลี่ยม อุดร จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท การ์เด้น พรอพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทจำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท กำธร เอเจนซี่ จำกัด บริษัทจำกัด บริการที่ปรึกษาบริษัท A.I.A. จำกัด
บริษัท กิจกนกเจริญไพศาล จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างทาสี
บริษัท กิจกมลแอร์-ซัพพลาย จำกัด บริษัทจำกัด เครื่องปรับอากาศ
บริษัท กิจบัญชี เอส.พี.เอส จำกัด บริษัทจำกัด บริการการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านภาษี
บริษัท กิจเจริญคาร์เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด การขายปลีกยานยนต์
บริษัท กิจเสริมทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด .
บริษัท กินรี สมุนไพรไทย จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องสำอาง
บริษัท กินลมชมวิว จำกัด บริษัทจำกัด รายได้จากการขาย รายได้อื่น
บริษัท กุมภวาปี ส.วิวัฒน์ จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท กุมภวาปีกลการ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์
บริษัท กุมภวาปีกลกิจ (1994) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอะไหล่รถยนต์,รถจักรยานยนต์
บริษัท กุมภวาปีขนส่งสินค้า จำกัด บริษัทจำกัด ขนส่ง
บริษัท กุลภรณ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ขายส่งผลิตภัณฑ์นม ขายส่งคุกกี้ ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ
บริษัท กูดวิน ซัพพลาย จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์การเกษตร
บริษัท กู๊ดส์ แอนด์ จ๊อบ บิวสิเนสส์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ร้านอาหาร
บริษัท ก้องสยามอิทธิรักษ์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบเครื่องจักรกล ประกอบรถเพื่อการเกษตร
บริษัท ก๊อดช่า โฮลดิ้ง อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัทจำกัด ผลิต ซื้อ ขาย เครื่องคอมพิวเตอร์
บริษัท ขนมไหว้จ้าวฮะเซ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายขนมประเภทต่างๆ
บริษัท ขาวสอาด ปิโตรเลียม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการซื้อ-ขายน้ำมัน
บริษัท ขาวสอาด พี-เค จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อื่นๆ
บริษัท ขาวสอาดมอเตอร์ส จำกัด บริษัทจำกัด ขายรถแทรคเตอร์เครื่องมือการเกษตรและอะไหล่
บริษัท ขาวสะอาด จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
บริษัท ครัวไทยอร่อย (เอฟทีเอ) เจเทปป้า จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท ควินแอล (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขายปลีกสมุนไพร ยาหม่อง
บริษัท คอนกรีต พรีซิชั่น ยูนิค จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตพื้นปูนสำเร็จรูป เสาเข็ม เสารั้ว
บริษัท คอนเวย์ บิลท์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร
บริษัท คอสมอส เอ๊กซเพรส อุดร จำกัด บริษัทจำกัด รายได้จากการให้บริการ
บริษัท คิง ออยล์ 2001 จำกัด บริษัทจำกัด รายได้จากการขายหรือให้บริการ
บริษัท คิว.เอ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด เพื่อทำการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
บริษัท คิวซี.เทเลคอม จำกัด บริษัทจำกัด ติดตั้งอุปกรณ์ทางการสื่อสาร
บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด บริษัทจำกัด รับจัดทำบัญชีและจำหน่ายซอฟแวร์
บริษัท คูณมี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด การติดตั้งสาธารณูปโภค
บริษัท คูโบต้าอุดรธานี จำกัด บริษัทจำกัด ขายเครื่องจักร เครื่องยนต์ทางการผลิต
บริษัท ค้อนอินทีเรีย จำกัด บริษัทจำกัด รับออกแบบเขียนแบบ
บริษัท ค้าส่งก้าวไกล จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท ค้าส่งรวยรวย จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย
บริษัท จงเจริญมอเตอร์บ้านดุง จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท จตุรเดช จำกัด บริษัทจำกัด รายได้จากการขาย อื่นๆ รายได้จากการบริการ
บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ 2006 จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท จอย อัลลอย อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด บริษัทจำกัด ส่งออก เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยอัลลอย (ขายส่ง)
บริษัท จักรภัทร การ์เม้นท์ (2001) จำกัด บริษัทจำกัด รับตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท จัดหางาน ชนกสุดา จำกัด บริษัทจำกัด จัดส่งคนไปทำงานต่างประเทศ
บริษัท จัดหางาน ที.เอ็ม.เอส.กรุ๊ฟ จำกัด บริษัทจำกัด จัดส่งคนงาน
บริษัท จัดหางาน ฟาเอซ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด จัดหางานแรงงานต่างประเทศ
บริษัท จัดหางาน สยาม แอดว๊านซ์ เซอร์วิซเซส จำกัด บริษัทจำกัด บริการจัดหางาน อื่นๆ
บริษัท จัดหางาน สุดใจ จำกัด บริษัทจำกัด บริการจัดหางาน จัดส่งคนงานไปต่างประเทศ
บริษัท จัดหางาน อี. พี. เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด จัดหางานไปต่างประเทศ
บริษัท จัดหางาน อุดร ซี.เค.เอส. โอเวอร์ซี จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท
บริษัท จัดหางาน อุดร เอสพีซี จำกัด บริษัทจำกัด รับจัดหางาน
บริษัท จัดหางาน อุดร เอ็น ที ยูเนี่ยน จำกัด บริษัทจำกัด บริการส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศ
บริษัท จัดหางาน อุดร เอ็น.วี.เอ็ม. จำกัด บริษัทจำกัด นายหน้าจัดหางาน
บริษัท จัดหางาน เวิลด์ คอนโทรล จำกัด บริษัทจำกัด จัดหางานไปต่างประเทศ
บริษัท จัดหางาน เอส.พี.ชัยเจริญ จำกัด บริษัทจำกัด จัดหางานไปต่างประเทศ
บริษัท จัดหางาน เอส.เอ.พี.เวิลด์บิสซิเนส จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ
บริษัท จัดหางาน เอ็ม.ที.สยาม จำกัด บริษัทจำกัด บริการจัดหางาน
บริษัท จัดหางาน แคร์เรียไทย คอนซัลเทนซี่ จำกัด บริษัทจำกัด จัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ
บริษัท จัดหางาน แอล แอนด์ ซี กรุ๊ป (1994) จำกัด บริษัทจำกัด ตัวแทนนายหน้าจัดหางาน
บริษัท จัดหางาน โอ.พี.เอส.กรุ๊ป (1984) จำกัด บริษัทจำกัด จัดส่งคนงานไปต่างประเทศ
บริษัท จัดหางาน ไชยอนันต์ อิมสปอร์ต เดอรักต์ จำกัด บริษัทจำกัด เป็นนายหน้าตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย ฯลฯ
บริษัท จัดหางาน ไซแมก แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรซ จำกัด บริษัทจำกัด ส่งคนงานไปต่างประเทศ
บริษัท จัดหางาน ไทยทวี บิซซิเนส จำกัด บริษัทจำกัด การรับเหมาจัดหางาน
บริษัท จัดหางานยุทธพล บิสิเนส กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด จัดหางาน
บริษัท จัดหางานอุดร ดราก้อน จำกัด บริษัทจำกัด จัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
บริษัท จัดหางานเดอะเบสท์ไทยกรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด บริการจัดหางานต่างประเทศในประเทศ
บริษัท จัสตี้ ดาต้า จำกัด บริษัทจำกัด บันทึกข้อมูลลงแผ่น
บริษัท จั๊วเจริญยนต์ จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งยานยนต์
บริษัท จาตุรันต์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด นายหน้าตัวแทน
บริษัท จิตรสุภา ปิโตรเลียม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท จิตรังษีบิสิเนสกรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด นายหน้าและตัวแทน
บริษัท จินซุ่นพันธ์ จำกัด บริษัทจำกัด สั่งเข้า ส่งออก สินค้า
บริษัท จินดา - นิยม 38 จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและการจัดการ
บริษัท จินดาธนา จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร
บริษัท จินถา จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท จิระสุขดิสทริบิวเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
บริษัท จิระเวช จำกัด บริษัทจำกัด โรงพยาบาล
บริษัท จิ๊งซ์ สตูดิโอ จำกัด บริษัทจำกัด บริการด้านวิทยุและโทรทัศน์
บริษัท จี เอช เรียลเอสเตท จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท จี.วี.ซี. โลหะกิจ จำกัด บริษัทจำกัด กิจการเกี่ยวกับงานเหล็ก โครงสร้างเหล็กทุกชนิด
บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด การก่อสร้างเฉพาะงาน
บริษัท จุฑาพร ธุรกิจ จำกัด บริษัทจำกัด ส่งออกอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษัท จุ๋มจิ๋มคัลเลอร์แล็บ จำกัด บริษัทจำกัด ล้างอัดภาพ,ขยายภาพ,ถ่ายภาพ อื่น ๆ
บริษัท ฉัตรชัยดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด รายได้จากการให้บริการ รายได้อื่น
บริษัท ฉาง ชุน เซียง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้เช่าตลาด แผงลอย อาคารและทรัพย์สินทุกชนิด
บริษัท ช.นราวิศวการโยธา จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
บริษัท ช.นิยม จำกัด บริษัทจำกัด ระเบิดหิน โรงโม่หินและย่อยหิน
บริษัท ช.วันชนะ จำกัด บริษัทจำกัด ทำร้านอาหาร
บริษัท ช.สุขเกษมอุดร จำกัด บริษัทจำกัด การรับเหมาก่อสร้าง