UploadImage

หนองบัวลำภู

บริษัท 007 ลิเคอร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท กองบุญมา จำกัด บริษัทจำกัด รับซื้อพืชผลทางการเกษตร
บริษัท กิจเจริญคอนกรีต 999 จำกัด บริษัทจำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท กิจเจริญแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด บริษัทจำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท กิตตินครลำภู จำกัด บริษัทจำกัด การผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด
บริษัท กิตติสุรีย์ จำกัด บริษัทจำกัด บริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
บริษัท กิติศิริ แลนด์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท กีรติกร แหอวน จำกัด บริษัทจำกัด แห-อวน
บริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด บริษัทจำกัด กิจการโรงสีข้าวคัดคุณภาพ
บริษัท จัดหางาน วาย พี จี กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด บริการจัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
บริษัท จัดหางาน หนองบัวลำภู เจ.อาร์.วาย. จำกัด บริษัทจำกัด จัดหางานไปต่างประเทศ
บริษัท จิตติพรแมชีนเนอร์รี่ (1995) จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายรถไถเดินตาม รถไถนั่งคับและอะไหล่รถไถทุกชนิด
บริษัท ชัยลำภู (1984) จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
บริษัท ซีเอชซี รับเบอร์ จำกัด บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
บริษัท ซีเอ็นดับบลิว กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการบริการตรวจสอบสภาพ ซ่อมบำรุง เครื่องจักร จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ประกอบกิจการ จำหน่าย ต
บริษัท ซูซูกิ หนองบัวลำภู จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์ เฉพาะซูซูกิ
บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจฟาร์ม
บริษัท ทีไอเอพี ไทย อิสราเอล แอดว๊านส์ โปรเจค จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบการค้าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
บริษัท ธานินทร์มอเตอร์เซลล์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์
บริษัท นอร์ทอีสท์ คอนกรีท จำกัด บริษัทจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัท นอร์ทอีสท์ คอนกรีท จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท นอร์ทอีสเทิร์น เทคโนโลยี (2000) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายไวน์,ตั๋วเครื่องบิน,คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่น ๆ
บริษัท นากลางรีไซเคิ้ลและก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องจักรและรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท นิลเพาเวอร์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาระบบงานไฟฟ้า
บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
บริษัท น้ำโสม - หนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด ขนส่งผู้โดยสาร
บริษัท บี.เค.เอส. การเหมืองแร่ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำรวจแร่
บริษัท บี.เอส.ซี. เอ็นเตอร์พไพรส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ประกอบกิจการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท บุญเฮงกลการ จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งยานยนต์
บริษัท ป. ศุภชัย 99 จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขาย ฯ
บริษัท ปิ่นทองเจริญโชค จำกัด บริษัทจำกัด รับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด
บริษัท พรทิพย์วัสดุก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อื่น ๆ
บริษัท พรภิรมย์ จำกัด บริษัทจำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าบุหรี่
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้โฮม (1994) จำกัด บริษัทจำกัด ค้าที่ดิน
บริษัท พิพัฒน์สินลาภ จำกัด บริษัทจำกัด ให้สินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริษัท พิมพ์ภักดี จำกัด บริษัทจำกัด บริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
บริษัท พี.เอ.ซี. มอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์และอะไหล่ของรถจักรยานยนต์ทุกชนิด
บริษัท มงคลแหอวน จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเชือก ด้าย แห อวนทุกชนิด ข่ายเอ็นเงื่อนคู่ ลูกลอย สายมานและเครื่องมือการประมงทุกชนิด
บริษัท มหานครมงคล จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท มิตซูหนองบัวลำภู จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์
บริษัท มิตซูออโต้ หนองบัวลำภู จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์และอะไหล่ อื่น ๆ
บริษัท มิตรภาพเจริญ (2006) จำกัด บริษัทจำกัด โรงรับจำนำ
บริษัท มิตรศรีบุญเรือง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ที่ดิน บ้าน อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์
บริษัท ยารินดา ฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท รวมชัยพลาสติก (1995) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายขวดพลาสติก
บริษัท รุ่งพรฮาร์ดแวร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท วทานิโยบล จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท วรายุสโครงสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด
บริษัท วี แอนด์ ดับบลิว จำกัด บริษัทจำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท วี. ไอ. พี. อินน์ จำกัด บริษัทจำกัด ด้านการบริการโรงแรม
บริษัท ศรีบุญเรืองประมวลวัสดุ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ศรีบุญเรืองพัฒนา จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งคนโดยสาร
บริษัท ศรีไทยใหม่การเกษตร จำกัด บริษัทจำกัด โรงสีข้าว
บริษัท ศิริสถิตย์กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท ศิริเรืองผล จำกัด บริษัทจำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
บริษัท ศุภชัยเจริญทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด บริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
บริษัท สยามนิสสัน หนองบัวลำภู จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์
บริษัท สยามนิสสัน เมืองหนองบัวลำภู จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์นิสสัน
บริษัท สหแหอวน จำกัด บริษัทจำกัด แห-อวน
บริษัท สหโนนสังเดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด ขนส่งทางบก
บริษัท สังข์ชัยบ้านและที่ดิน จำกัด บริษัทจำกัด รับซื้อ-ขายบ้านและที่ดิน
บริษัท สิริทรัพย์ ล่ำซำ จำกัด บริษัทจำกัด ฝึกอบรมพนักงานขาย บริหารงานขายและการขยายตลาด
บริษัท สิริธนพัชร จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สุวรรณเจริญทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด การก่อสร้าง
บริษัท หนองบัว จำกัด บริษัทจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัท หนองบัวตั้งฮั่วไถ่ จำกัด บริษัทจำกัด ขายเบียร์และเครื่องดื่ม
บริษัท หนองบัวลำพู ออดิโอ จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีกวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัท หนองบัวลำภู ปตท. แก๊ส จำกัด บริษัทจำกัด บรรจุและจำหน่ายแก๊ส
บริษัท หนองบัวลำภู ออโต้ ลีส จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์และอะไหล่
บริษัท หนองบัวลำภู อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด บริษัทจำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท หนองบัวลำภูทัวร์ จำกัด บริษัทจำกัด บริการรถโดยสาร
บริษัท หนองบัวลำภูผลิตเหล็ก จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตเหล็กโรงงานรีดและหลอมโลหะและจำหน่ายเหล็กทุกชนิด
บริษัท หนองบัวลำภูลิ้มเจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท หนองบัวลำภูเจริญศรี จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์
บริษัท หนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขนส่ง
บริษัท หนองบัวสุบงกช จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท อธิปัตย์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท อินเด็กซ์ ดีไซเนอร์ส จำกัด บริษัทจำกัด ออกแบบตกแต่งภายใน รับเหมาก่อสร้างอาคาร งาน ก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท อิสรีย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทจำกัด การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์
บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท เค.ที.แก๊ส (2539) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายแก๊สหุงต้ม อื่น ๆ
บริษัท เจริญชัยชนะ ขนส่ง จำกัด บริษัทจำกัด รับขนส่งสินค้า
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
บริษัท เพชรนาวัง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท เม้าน์เท้น พาเลซ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการด้านโรงแรม
บริษัท เรืองอุทัยหนองบัวลำภู จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ ประกอบกิจการค้าไม้ทุกชนิด ประกอบกิจการค้าไม้
บริษัท เรืองอุทัยอุดรธานี จำกัด บริษัทจำกัด แปรรูปไม้ ปลูกสร้างสวนป่า
บริษัท เล็กซ์ซัส คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการ ให้บริการโฆษณาสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
บริษัท เอราวัณ ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายปุ๋ย ประกอบกิจการจำหน่ายขายส่งอ้อยท่อนพันธ์ ประกอบกิจการจำหน่ายขายปลีกน้ำมัน
บริษัท เอราวัณ เอทานอล จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเอทานอล
บริษัท เอส.แอล.ไทยเจริญมอเตอร์เซลล์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์,รับฝากขายรถยนต์มือสอง
บริษัท แม้นมิ่งขวัญเมือง จำกัด บริษัทจำกัด บริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
บริษัท ไทยเพิ่มกิจ (1990) จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ไอ คิว ไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
บริษัทห ้างหุ้นส่วนจำกัด ยศเมธาวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกภิวัตน์ 1997 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลยามินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจพัฒนาบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างเดินสายเคเบิ้ล
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญช็อป ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการด้านธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น