UploadImage

ศรีสะเกษ

บริษัท กฎหมายศรีเทพ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการธุรกิจกฎหมายทุกประเภทและให้บริการทางด้านวิชาชีพกฎหมาย
บริษัท กัญจน์มอเตอร์ไบค์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขายปลีกรถจักรยานยนต์
บริษัท กันทรลักษ์ วี.เอ็น.2000 จำกัด บริษัทจำกัด ค้านมสด
บริษัท กันทรลักษ์รุ่งเรือง จำกัด บริษัทจำกัด รับซื้อข้าว พืชไร่
บริษัท กิจพูนผล(2005) จำกัด บริษัทจำกัด การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท กิจวัฒนา (1994) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตรองเท้าและชิ้นส่วน
บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท กิจเจริญไทยอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด ขายน้ำมันเชื้อเพลิง ขายน้ำมันเครื่อง
บริษัท ขุนหาญพัฒนา จำกัด บริษัทจำกัด บริการรับจ้างโดยสารโดยรถยนต์
บริษัท คาจิว่า ศรีสะเกษ จำกัด บริษัทจำกัด รถจักรยานยนต์อะไหล่รถจักรยานยนต์ ซ่อมรถจักรยานยนต์
บริษัท จ.สามัคคีเดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด บริการรับจ้างโดยสารโดยรถยนต์
บริษัท จัสมิน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตผ้าลูกไม้ทุกชนิด
บริษัท จึงเจริญเดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด บริการรับจ้างโดยสารโดยรถยนต์
บริษัท ชนะชัย ขาเข้า ขาออก จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร
บริษัท ชวาลศรีสะเกษ จำกัด บริษัทจำกัด ธุรกิจโรงแรม
บริษัท ชัยรุ่งวิศวการ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ชัยอิสาณเดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด บริการรับจ้างโดยสารโดยรถยนต์
บริษัท ชาญเทเลคอม จำกัด บริษัทจำกัด รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ
บริษัท ซี เอฟ ดี จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง จำหน่ายลำโพง
บริษัท ซุ่นเฮงพลาซ่า จำกัด บริษัทจำกัด ห้างสรรพสินค้า
บริษัท ฐานซ่อมสี จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับซ่อมสีรถยนต์
บริษัท ดาวเรือง 68 จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ทัพเนตรโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
บริษัท ทัศณวรรณ จำกัด บริษัทจำกัด การเลี้ยงสุกร
บริษัท ที.แอล.ซี.เอ็กซิม จำกัด บริษัทจำกัด ขายไม้แปรรูปทุกชนิด
บริษัท ธนวัฒน์ (88) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์
บริษัท ธัญญะทิพย์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าไม้ทุกชนิด รวมถึงไม้ซุง ไม้ยูคาลิตัส
บริษัท ธัญหิรัณย์ จำกัด บริษัทจำกัด โรงสีข้าว
บริษัท ธีระสิทธิ์ อีควิปเมนท์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายส่ง-ปลีกอะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถแทรคเตอร์ ทุกชนิด อุปกรณ์ไฟฟ้า กระดาษพิมพ์เขียน ผลิตภัณฑ์ กระดาษ
บริษัท ธีรแคปปิตอล แอนด์ ลิสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด รับจัดไฟแนนซ์,จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ
บริษัท นครลำดวน จำกัด บริษัทจำกัด บริการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท นวพรรณ ลิสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์
บริษัท นอร์ธอีสต์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรม
บริษัท นักเรียนนอก จำกัด บริษัทจำกัด ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้จัดนำเที่ยว รวมทั้งการบริการนักท่องเที่ยวซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
บริษัท นายน์ ดราก้อน จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบกิจการสถานีบ
บริษัท นิววิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ค้าวัสดุครุภัณฑ์
บริษัท นิวเวฟเคเบิ้ลทีวี จำกัด บริษัทจำกัด บริการรายการโทรทัศน์ทางสายเคเบิล
บริษัท นีโอ ดอว์น จำกัด บริษัทจำกัด ผลิต ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท บัวหลวงการประเมินการศึกษา จำกัด บริษัทจำกัด ประเมินสถานศึกษาของรัฐบาล
บริษัท บิ๊กทรี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท บี.ที.เอส.พลาสติก จำกัด บริษัทจำกัด ค้าปลีก รับจ้างเป่าถุงพลาสติก
บริษัท บุญเยี่ยม จำกัด บริษัทจำกัด กิจกรรมสนับสนุนการประกันชีวิต
บริษัท บ้านตากศิลาทอง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายหิน
บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายแป้งขนมจีน
บริษัท พัฒนา โอเอ แอนด์ เทเลคอม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บริษัท พัณณ์ชิตา จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
บริษัท พาณิชย์เจริญคลังสินค้า จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการ
บริษัท พี วี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทลเลคอม จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีก ส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บริษัท พี วี ที การเคหะ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจก่อสร้างบ้านจัดสรรเพื่อจำหน่าย
บริษัท พี.เค.ซิตี้ ทัวร์ จำกัด บริษัทจำกัด บริการนำเที่ยว รายได้ดอกเบี้ย
บริษัท พีวีอาร์ แอสเซท เม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด บริการด้านธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท ฟาร์มธารทอง (2543) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอาหารสัตว์และฟาร์มเลี้ยงสุกร
บริษัท มงคลสมบัติ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท มณีค้าแป้งรุ่งเรือง จำกัด บริษัทจำกัด ทำแป้งขนมจีน
บริษัท มณีแลนด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท มาทวีอินเตอร์กรุ๊ป 2006 จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
บริษัท มิตรพูนผล(2005) จำกัด บริษัทจำกัด การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท มิต้า เทรด แอนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด บริษัทจำกัด รายได้ดอกเบี้ยรับ
บริษัท ยางชุมน้อยบริการน้ำมัน จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ามัน สถานีบริการน้ำมัน
บริษัท ยู เค-ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ร่วมทุนไชยพัฒนาก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด ขายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท ลี มาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรม
บริษัท วรรณนิภา ทราเวล จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการเป็นตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้นำเที่ยว
บริษัท วารีเทพ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งชนิดหลอดอนามัย
บริษัท วี เอส โซลูชั่น จำกัด บริษัทจำกัด ขายคอมพิวเตอร์
บริษัท วี.ที.เอส. มีเดีย คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อ ขาย อุปกรณ์โทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท
บริษัท ศกุนตลาไฮฟลายเออร์ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างขนส่ง
บริษัท ศรีทน จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ศรีสะเกษ ร่วมค้า จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
บริษัท ศรีสะเกษ อินเตอร์เนต จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บริษัท ศรีสะเกษ เคซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด บริการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ศรีสะเกษ เอส.บี.เอส.อีเลคทริค จำกัด บริษัทจำกัด บริการติดตั้งเคเบิ้ล
บริษัท ศรีสะเกษ ไพศาลวิทยา จำกัด บริษัทจำกัด หนังสือเรียน
บริษัท ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ จำกัด บริษัทจำกัด บริการรับจ้างโดยสารโดยรถยนต์
บริษัท ศรีสะเกษกิจทวีการเกษตร จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด บริษัทจำกัด ขายรถจักรยานยนต์ ขายอะไหล่และบริการ
บริษัท ศรีสะเกษคอนเน็ค จำกัด บริษัทจำกัด บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
บริษัท ศรีสะเกษคอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์-เครื่องคอมพิวเตอร์
บริษัท ศรีสะเกษทีทีมอเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์ จำหน่ายอะไหล่ บริการซ่อมรถยนต์
บริษัท ศรีสะเกษธัญญะกิจ ไรซ์ จำกัด บริษัทจำกัด ข้าวสาร
บริษัท ศรีสะเกษมหาชัย จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ศรีสะเกษฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์
บริษัท ศรีสะเกษเซียงกง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอะไหล่เซียงกง
บริษัท ศรีสะเกษเวชการ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงพยาบาลทั่วไป
บริษัท ศรีสะเกษแสงอรุณ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท ศรีสะเกษแอนด์แคมโบเดีย จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
บริษัท ศรีเบญจลักษ์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายชิ้นไม้สับ ขายปลีก,ส่งไม้ท่อน เปลือกไม้ ผลิตผลพลอยได้จากไม้
บริษัท ศิรประภา จำกัด บริษัทจำกัด จัดสรรที่ดิน
บริษัท ศิริเกษขนส่ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบการขนส่ง
บริษัท ศิลาน้ำยืน จำกัด บริษัทจำกัด โรงโม่หิน
บริษัท ศิลาสากล ศรีสะเกษ จำกัด บริษัทจำกัด โรงโม่หิน
บริษัท ศุภวิชญ์บิวตี้ บูติค จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางค์
บริษัท ส.การโยธา 1993 จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สมบัติทวีเดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการเดินรถโดยสารประจำทาง
บริษัท สมเกียรติ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการ ให้บริการทางด้านกฎหมายและบัญชี
บริษัท สยาม ควอลิตี้ ไรซ์ จำกัด บริษัทจำกัด ส่งออกข้าวสาร
บริษัท สยามนิสสันศรีสะเกษ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์ จำหน่ายอะไหล่ บริการซ่อมรถยนต์
บริษัท สามนอ 2007 จำกัด บริษัทจำกัด ร้านสะดวกซื้อ
บริษัท สาโท เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายปลีกสุราแช่พื้นเมือง
บริษัท สิงห์สยามอินโดจีนกรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง