UploadImage

ระยอง

บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี จี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์ และเครื่องยนต์ การนำเศษโลหะและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกโลหะม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ธันว์ เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง,รับเหมาแรงงาน,รับเหมาทั่วไป รับทำเครื่องมือตามแบบ ติดตั้งเครื่องจักร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เอส ออโต้ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย PP ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี แมชชีน ทูล เอ็นจิเนียริ่ง P.P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบริการตกแต่ง เคลือบโลหะและบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ ที เจ เทคนิคคอล เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อี เอส ทรินิตี้ (ไทยแลนด์) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับแปลเอกสารทุกภาษา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบริการตกแต่ง เคลือบโลหะและบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค โลจีสติก เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ประก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เพาเวอร์ P. P ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการจัดเรียงเม็ดถุงพลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ ฟอร์คลิฟท์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับซ่อมบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส เค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น คอนสตรัคชั่น (2536) P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น พาราวู๊ด P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ พัสดุบรรจุภัณฑ์ ไม้ พาเลท ประกอบกิจการขายส่ง พัสดุบรรจุภัณฑ์ ไม้พาเลท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น เอส แลนด์สเคป แอนด์ ดีไซน์ (2007) P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่งจัดสวน ประกอบกิจการจำหน่ายพันธุ์ไม้ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม เอ็น อาหารเสริมพืช ซัพพลายส์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาหารเสริมพืช
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ อาร์ ตะวันออกซัพพลาย P & ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เจ บิลดิ้ง เมเนจเมนท์ P& ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ไอ เคอร์เทน P & ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ ขายผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ พรม วัสดุปูพื้น และผนังฉากกั้นห้อง มู่ลี่ ม่านปรับแสง ประกอบกิจ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอล ที ออโต้ เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการซ่อมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน เช่น เครื่องจักรเครื่องมือกล รถบรรทุก ระยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี-แมค พัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งออกและนำเข้าสินค้าตามที่กำหนดไวัในวัตถุที่ประสงค์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. อาร์ มอเตอร์ บ้านค่าย P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์-อะไหล่ บริการซ่อมและตรวจสภาพรถ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. เอ็น. เอ็น. เทรดดิ้ง P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.อาร์. P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมความงามทุกประเภท นำเข้าจากต่างประเทศ ประกอบกิจการให้บริก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.อาร์.บิซิเนส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการที่ปรึกษาทางพาณิชยกรรม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.เอส.ซุปเปอร์คลีน P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับทำความสะอาด อาคารสถานที่ทำการ โรงแรม โรงงาน อาคารสำนักงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.พี มอเตอร์ เซอร์วิส P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ รวมทั้งอะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.บี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์โรงงาน เคมีภัณฑ์ ซ่อมอุปกณ์โรงงานและเครื่องจักรโรงงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ร่วมกิจ ขนส่ง P.P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เคมีเทอร์มิค คอนโทรล เซอร์วิส P.P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการบริการกำจัดปลวก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เอ็น.คอนกรีต P.P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งวัสดุก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.รุ่งเรือง สโตร์ P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วี.ซี.เวลเดอร์ P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายผ้าใบ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วี.เอ็น. เจนเนอรัล เซอร์วิส P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง จำหน่ายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค ควอลิตี้ เวลดิ้ง คอนสตรัคชั่น P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. กฤษณะ การช่าง P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุอัปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร การซ่อม ประกอบกิจการจำหน่ายทุกชนิดทุกประเภทกั
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.วอเตอร์ โปรดักส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำดื่ม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ. วู๊ดเดิ้ลบ๊อกซ์ P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายไม้พาเลท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.พี.ซัพพลาย P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.เค. แมชชีนเซอร์วิส P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุง เชื่อมต่ งานช่างกลโรงงาน งานเชื่อมโลหะ ประกอบกิจการรับเหมาท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจมส์ อินเตอร์เทค P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายท่อไอเสีย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ.ทราเวล คอมเพล็กซ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ.เค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ จำหน่ายประดับยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ.เอ็น.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ.โปรซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมางานทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอช.คอนกรีต P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิต ผลิคภัณฑ์คอนกรีตเพื่อจำหน่าย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอช.พี ออโตคาร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการเช่ารถยนต์ และรถบรรทุก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส อินสตรูเมนต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาทั่วไปและขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส เวลเดอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการบริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ รวมทั้งบริการติดตั้ง แก้ไขอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส. แอร์ แอนด์ ซัพพลาย P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่าย ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ บริการดูแลและรักษาความสะอาด ติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายใน ภายนอก อาคาร ระบ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ซี. ทรานสปอร์ต P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ที.ฟู้ดส์เซอร์วิส P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารและขนม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.บี พาร์ทส์ แอนด์ เซอร์วิส P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.พี.เพาเวอร์ P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด การติดตั้งสาธารณูปโภค
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ระยอง เอ็นจิเนียริ่ง P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.วาย.กรุ๊ป P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับบริการขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.วี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการด้านธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับจัดหางาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ที. โพรไวด์เดอร์ P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับกลึงงานตามแบบ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.แพคเกจจิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภาชนะจากไม้
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.ที.ศิริกรุ๊ป P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาทาสี พ่นสี ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.บี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้าทุกชนิด ประกอบกิจการขายส่ง จัดหา เช่า ให้เช่า วัสดุ อุปกร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.พี.(2002) เพิ่มทรัพย์ P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง สถานที่ทำการ ถนน เขื่อน สะพาน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.อาร์.เอ็กซ์ปอร์ต P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ ขายส่งออกเสื้อผ้า ประกอบกิจการ ขายเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการ ขายเครื่องครัว
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.อาร์เธอร์ P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาระบบไฟฟ้า รับจ้างกลึงไม้
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.เอส.เทคโนโลยี่ P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื้อ-ขาย นำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์สวิทซ์-เกียร์ระบบไฟฟ้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.แอล ซัพพลาย P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และอะไหล่
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.แอล. เฟรชมาร์ท P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ จำหน่ายสินค้าทุกชนิดทุกประเภท ให้บริการเป็นตัวแทนรับชำระเงินต่าง ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ไฟร์ ซัพพลาย P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซ ฟูล คอนสตรัคชั่น P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเอส เทค PP ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมางานทุกชนิด ประกอบกิจการจำหน่ายขายปลีกเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่สิน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระมิด ลีโมส์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการยานพาหนะให้เช่ารถพร้อมบริการรับส่งพนักงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวาย เทคโนโลยี P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับซ่อมคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องใช้ในสำนักงานทุกชนิด ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องคอมพ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี.เอช. P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ ประกอบกิจการค้าอาหารสด อ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอีจี เทรดดิ้ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง,อุปกรณ์โรงงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค. ระยอง เอ็นจิเนียริ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ่อม ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องมือ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคเค อินเตอร์เทรด P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการบริการรักษาความปลอดภัย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคเอ็น ทรานสปอร์ต P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในและระหว่างประเทศ บริกา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งายในและระหว่างประเทศ บริการน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการรับเหมาทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจวี คอนสตรัคชั่น P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างและให้เช่ารถ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเทคเอนจีเนียร์ริ่ง แอนด์ ซัพพลาย P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส พีซีชั่น เอ็นจิเนียริ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างทำของ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสพี เมนเท็นแนนซ์ แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและระบบสาราณูปโภค
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสพีเอ็น P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสเค บิซิเนส โซลูชั่นส์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปและจำหน่ายคอมพิวเตอร์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสเอ็น แมชชีนนิ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบริการตกแต่ง เคลือบโลหะและบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็น. คอนไฟน์ ซเปส แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับทำงาน งานในที่อับอากาศทุกประเภท เช่น อุโมงค์ ถ้ำ สถานที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ดีออโต้ซัพพลาย P& ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขายเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานสำหรับโรงงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พุฒิชัย แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธรักษา เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการส่งออก ผักต่างๆและผลไม้
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลสำราญ ทรานสปอร์ต P ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการขนส่งสินค้าทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พเยาว์พันธุ์ไม้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการให้บริการรับจัดสวน ตกแต่งสวน ดูแลรักษาสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วราชอาณาจักร จำ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พเรา-เอ็ซ เอ็นจิเนียริ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์โรงงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พ่อทอง คอนสตรัคชั่น 1998 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟง เถียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื้อและจำหน่ายผลไม้
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรีแลนด์ การาจ เพ้นท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา เคาะ ปะ ผุ พ่นสี รถยนต์ทุกประเภท