UploadImage

ชัยนาท

บริษัท วี เอส โฮมมาร์ท จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์
บริษัท 88 ออร์กะไนเซอร์ จำกัด บริษัทจำกัด บริการด้านธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท กระเบื้องชัยนาท จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท กิจรุ่งเรืองชัยนาท จำกัด บริษัทจำกัด โรงสีข้าว
บริษัท กิจเจริญรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการขนส่ง
บริษัท กิตติ์ชนม์ จำกัด บริษัทจำกัด ทำธุรกิจการแช่แข็ง
บริษัท กิติศักดิ์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด วัสดุก่อสร้าง
บริษัท คัลเลอร์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างย้อมผ้า,ลูกไม้ อื่น ๆ ผลิตและจำหน่ายผ้าย้อมสี
บริษัท คูณทวีทรัพย์ก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร
บริษัท จิตติชัย แมชินเนอรี่ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร
บริษัท จิตรเจริญทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น
บริษัท จีไอเอ็ม ออโต้เซลล์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายยานพาหนะ อุปกรณ์และบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุง
บริษัท ช. ภาสพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด การก่อสร้าง
บริษัท ช.ไพศาล จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตเสื้อเกราะ,หมวกสนาม รับจ้างเย็บ ซื้อมาขายไปให้เอกชน ( เช่น รถยก,แม็คโคร )
บริษัท ชวิสา 999 จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ชัยทองภิญโญ 999 จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์
บริษัท ชัยนาท คอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่าย ให้บริการ ตรวจ ซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอม ฯ
บริษัท ชัยนาท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ชัยนาท ต้นฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงเลี้ยงไก่
บริษัท ชัยนาท เซลล์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีกวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัท ชัยนาท เฟิส์ท จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผลิต เส้นด้าย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อไหมพรม ถุงเท้า ถุงมือ ผ้าขนหนู
บริษัท ชัยนาท เมอร์แซนไดซิ่ง บริษัทจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัท ชัยนาทตรวจสภาพ จำกัด บริษัทจำกัด การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์
บริษัท ชัยนาทพัฒนา จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมา
บริษัท ชัยนาทสหมิตร จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายทราย
บริษัท ชัยนาทอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โรงงานเย็บผ้า
บริษัท ชัยนาทอุตสาหกรรมผลพลอยได้จากการเกษตร จำกัด บริษัทจำกัด ผลิต,แปรรูป,จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและผลิตผลพลอยได้จากการเกษตร เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และเคม
บริษัท ชัยนาทเจริญยนต์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์
บริษัท ชัยนาทไตเทียม จำกัด บริษัทจำกัด บริการฟอกเลือด
บริษัท ชินซัน จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายปอกะสา
บริษัท ซาบีน่า จำกัด บริษัทมหาชน ประกอบกิจการผลิต ชุดชั้นในสตรี ชุดว่ายน้ำ ชุดนอน ผ้าลูกไม้ เส้นด้าย ผ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป ประกอบกิจก
บริษัท ซาฟี วิลเลจ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้เช่าอาคารพาณิชย์ หอพัก แฟลต คอนโดมิเนียม สโมสร บ้านพักชายทะเล โรงแรม ประกอบกิจการร้าน
บริษัท ซาแกซ เน็ตเวิร์ก จำกัด บริษัทจำกัด ขายคอมพิวเตอร์,วิทยุสื่อสาร ซ่อมคอมพิวเตอร์,วิทยุสื่อสาร วางระบบคอมพิวเตอร์
บริษัท ซุปเปอร์ริช ออโต้เซลส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าปลีกรถยนต์ รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว ดำเนินการศูนย์บริการให้บริการซ่อ
บริษัท ดีแมกซ์-อะโกร จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายส่ง-ปลีกเคมีการเกษตร
บริษัท ถวิล ยนต์กิจ จำกัด บริษัทจำกัด เคาะพ่นสีรถยนต์
บริษัท ทรัพย์ธัญญาชัยนาท จำกัด บริษัทจำกัด โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว
บริษัท ทรัพย์สรรพยา จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ทิพย์วิมานทอง จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรม
บริษัท ธงทองเซลส์ จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ
บริษัท นาซ่า เคมีคอล จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายปุ๋ย
บริษัท บัทเทอร์ฟลาย ยูไนเต็ด ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด สุรากลั่นชุมชน สุราแช่พื้นเมือง
บริษัท บี.ซี.คอนกรีต (1991) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายท่อซีเมนต์อัดแรง เสาเข็ม
บริษัท บี.เอ็ม.คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์
บริษัท บุญจันทร์ 1990 จำกัด บริษัทจำกัด ขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ปุณยาวัฒน์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์ทุกชนิด
บริษัท ผลเกษตรไท จำกัด บริษัทจำกัด โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว
บริษัท ฝู่ฮุยเส็งแม่จำปาแมชีนเนอรี่ (1997) จำกัด บริษัทจำกัด ขายเครื่องมือการเกษตร
บริษัท พารา บัส จำกัด บริษัทจำกัด บริการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
บริษัท พี โพส ครอป จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน
บริษัท ภาณุ ฟลอร่า จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ภาณุ ฟาร์ม ครอปส์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ยู.พี.วี.ฟรุ๊ต ไวน์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายไวน์
บริษัท รวมสยาม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์
บริษัท รุ่งทรัพย์พืชผล เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อขายข้าวเปลือก ข้าวสาร ปลายข้าว รำข้าวและพืชไร่
บริษัท ร่วมจิตวิศวกรรม จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท วัฒนชัยคาร์เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด อู่ซ่อมรถ
บริษัท วีรนันท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างต่อและซ่อมรถกระบะบรรทุก-พ่วง
บริษัท วีโปร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ศิวาลัย แนชเชอรา จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเครื่องสำอาง
บริษัท ส.โชคธัญญา จำกัด บริษัทจำกัด โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว
บริษัท สยาม อินเตอร์ คอมไบน์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
บริษัท สยามธัญชาติ จำกัด บริษัทจำกัด โรงสีข้าว
บริษัท สยามนิสสันชัยนาท จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์
บริษัท สยามนิสสันทวีทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์
บริษัท สยามมิตรการไฟฟ้า จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด
บริษัท สยามไวน์ แอนด์ วิสกี้ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงกลั่นสุราและไวน์
บริษัท สรรพยา อินดัสทรี จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท สรรพยารวมกิจ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท สหรวมผล 888 จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงสีข้าว จำหน่ายข้าวสาร ข้าวเปลือก และพืชผลทางการเกษตรทุกประเภท
บริษัท สาม ส. เพื่อนรัก จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตปุ๋ยธรรมชาติ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ จำหน่ายปุ๋ยธรรมชาติ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย
บริษัท สำนักงานบัณฑิต ซีพีเอ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร วางระบบบัญชี ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุม
บริษัท สุพิชัย จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท หันคาแทรคเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถไถนา
บริษัท อนันตสาร จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตไวน์
บริษัท อัญชิสา ก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท อัลติเมท ไรซ์ จำกัด บริษัทจำกัด โรงสีข้าว,ผลิตและจำหน่ายข้าวไปต่างประเทศ โรงสีข้าว
บริษัท อายีรา คอสเมติค จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางทุกชนิด รายได้ดอกเบิ้ย
บริษัท อำนาจปิโตรเลียม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท อิงสกุลรุ่งเรือง จำกัด บริษัทจำกัด กิจการขายส่ง,ขายปลีกข้าวสาร รับจ้างสีข้าว
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ลอเยอร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด บริการรักษาความปลอดภัย ให้บริการทำความสะอาด บริการรับจัดทำตกแต่งสวน
บริษัท อีซี่ เวล จำกัด บริษัทจำกัด โรงงานยาสีฟัน แชมพูสระผม เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์เสริมความงาม
บริษัท อีซูซุชัยนาท จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อ-ขายรถยนต์ บริการซ่อมรถยนต์ จำหน่ายอะไหล่รถยนต์
บริษัท อุดมไพศาลแมชชีนเนอรี่ จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์รวมทั้งวัตถุเทียมดังกล่าว
บริษัท ฮอนด้าคาร์ส ชัยนาท จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อ-ขายรถยนต์,บริการซ่อมรถยนต์ จำหน่ายอะไหล่รถยนต์
บริษัท ฮอนด้าอำนวยชัย จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์และศูนย์บริการ
บริษัท ฮอนด้าเอกลักษณ์ 2004 จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์
บริษัท เกียรติ ธีระ อุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง
บริษัท เค เค อาร์ ขนส่ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้า
บริษัท เคเบิ้ล ชัยนาท จำกัด บริษัทจำกัด บริการติดตั้ง,ให้เช่าสัญญาณ
บริษัท เจริญธัญญกิจ (ตลาดกลางข้าวไทย) จำกัด บริษัทจำกัด โรงสีข้าว
บริษัท เจริญธัญญกิจ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด โรงสีข้าว
บริษัท เจริญหันคา จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีกรถจักรยานยนต์ ให้บริการซ่อม
บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเครื่องตัดไฟฟ้าและอุปกรณ์
บริษัท เมืองใหม่หนองมะโมง จำกัด บริษัทจำกัด บ้านจัดสรร
บริษัท เมเจอร์ แอร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายแอร์
บริษัท เส่งฮวด แอดวานซ์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด เครื่องใช้ไฟฟ้า จานดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ เตาแก๊ส
บริษัท เอกรัตน์เจริญกิจ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ รับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวาง
บริษัท เอช.ไอ.วาย.เค. จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตเบาะฟองน้ำ
บริษัท เอวีเจซี สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งนั่งร้าน ประกอบกิจการให้เช่าอุปกรณ์นั่งร้าน และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกปร