UploadImage

บริษัท ไทยโฟรซเซ็นฟูดส์ จำกัด

ชื่อบริษัท ไทยโฟรซเซ็นฟูดส์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ข้าวโพดอ่อนแช่แข็ง มังคุดบดแช่แข็ง มะละกอแช่แข็ง
บ้านเลขที่ 45/11
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย ซอยวัดเทียนดัด
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลท่าข้าม
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก