UploadImage

บริษัท ไทยเฟรม จำกัด

ชื่อบริษัท ไทยเฟรม จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ การขายสินค้าประเภท พีวีซี ให้เช่าพื้นที่ ทำความสะอาดและขนย้ายสินค้าภายในบริเวณพื้นที่ที่ให้เช่า ซื้อ
บ้านเลขที่ 37/7
หมู่ หมู่ที่ 6
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลยายชา
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก