UploadImage

บริษัท ที.พี.เอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อบริษัท ที.พี.เอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการซื้อมาขาย นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัด รวมถึงอุปกรณ์ในห้องวิเคราะห์รวมทั้งอะไหล่
บ้านเลขที่ 202/15
หมู่ หมู่ที่ 6
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลเนินพระ
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก