UploadImage

บริษัท ทาคาโอะ อีสเทิร์น จำกัด

ชื่อบริษัท ทาคาโอะ อีสเทิร์น จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากการปั๊มขึ้นรูป ผลิตแม่พิมพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยืด
บ้านเลขที่ 58/1
หมู่ หมู่ที่ 4 หมู่บ้านนิคมอุตสาหกรรม
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลปลวกแดง
เขต/อำเภอ อำเภอปลวกแดง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก