UploadImage

บริษัท ทรงทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ชื่อบริษัท ทรงทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน และงานก่อสร้างอื่น
บ้านเลขที่ 26/1
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย ซอยวัดนักบุญเปโตร
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลท่าข้าม
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก