UploadImage

บริษัท ติ๋มซำ สะเต๊ะ โฟรเซน ฟูดส์ จำกัด

ชื่อบริษัท ติ๋มซำ สะเต๊ะ โฟรเซน ฟูดส์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตอาหารสำเร้จรูปแช่แข็งทุกชนิด
บ้านเลขที่ 77/55
หมู่ หมู่ที่ 7
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลคลองโยง
เขต/อำเภอ อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก