UploadImage

บริษัท เดซิบิท จำกัด

ชื่อบริษัท เดซิบิท จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ด้านการออกแบบ ดีไซน์ ขายอุปกรณ์ อะไหล่ อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์คิทประกอบกับแผ่นปริ๊นการ์ด
บ้านเลขที่ 23/7
หมู่ หมู่ที่ 2
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลมาบข่า
เขต/อำเภอ อำเภออำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก