UploadImage

บริษัท เด็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อบริษัท เด็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ตัวแทนขายวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ให้เช่าเครื่องจักรเพื่อใช้ในงาน
บ้านเลขที่ 86
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลทับมา
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก