UploadImage

บริษัท ดี.เอ็ม.พลาสแพค จำกัด

ชื่อบริษัท ดี.เอ็ม.พลาสแพค จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
บ้านเลขที่ 60/33
หมู่ หมู่ที่ 9
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลไร่ขิง
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก