UploadImage

บริษัท ดี เอ็ม ฟาร์ม จำกัด

ชื่อบริษัท ดี เอ็ม ฟาร์ม จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ รับซื้อและจำหน่ายนมสด,นมปรุงแต่ง,นมผงและผลิตภัณฑ์ทำจากนม
บ้านเลขที่ 137/6
หมู่ หมู่ที่ 1
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนพุทธมณฑลสาย 8
แขวง/ตำบล ตำบลขุนแก้ว
เขต/อำเภอ อำเภอนครชัยศรี
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก