UploadImage

บริษัท กอบชัย พลาสติก จำกัด

ชื่อบริษัท กอบชัย พลาสติก จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตเม็ดพลาสติกทุกชนิด ค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นคล้ายคลึงกัน
บ้านเลขที่ 96
หมู่ หมู่ที่ 16
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนมาลัยแมน
แขวง/ตำบล ตำบลทัพหลวง
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก