UploadImage

บริษัท เซ็นทรัล แมช จำกัด

ชื่อบริษัท เซ็นทรัล แมช จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตงานเหล็ก ซ่อม กลึง บำรุงรักษาวัสดุโรงงาน
บ้านเลขที่ 151/3
หมู่ หมู่ที่ 1
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลมะขามคู่
เขต/อำเภอ อำเภออำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก