UploadImage

บริษัท ซิงไท้ฟู้ด อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ชื่อบริษัท ซิงไท้ฟู้ด อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการโรงงานผลิตขนมปังหรือขนมอบกรอบต่าง ๆ จากธัญพืชและหรือจำหน่ายซึ่งสินค้าดังกล่าว
บ้านเลขที่ 95/4
หมู่ หมู่ที่ 4
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลศรีมหาโพธิ์
เขต/อำเภอ อำเภอนครชัยศรี
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก