UploadImage

บริษัท ชูพันธุ์อินดัสเทรียลเซอร์วิสเซส จำกัด

ชื่อบริษัท ชูพันธุ์อินดัสเทรียลเซอร์วิสเซส จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเลคทรอนิค เครื่องมือช่าง ฯ ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง
บ้านเลขที่ 2/106
หมู่ หมู่ที่ 8
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลกระทุ่มล้ม
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก