UploadImage

บริษัท ชิงหยาง จำกัด

ชื่อบริษัท ชิงหยาง จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพลาสติก ตาข่าย ถุงพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก
บ้านเลขที่ 135/3
หมู่ หมู่ที่ 2
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลคลองใหม่
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก