UploadImage

บริษัท ชิกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อบริษัท ชิกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ค้าส่งผลิตภัณฑ์พลาสติกและเคมีภัณฑ์
บ้านเลขที่ 72/9
หมู่ หมู่ที่ 4
อาคาร
ซอย ซอยราษฎร์สามัคคี
ถนน ถนนเพชรเกษม
แขวง/ตำบล ตำบลท่าข้าม
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก