UploadImage

บริษัท ชาลีพัฒนา (2001) จำกัด

ชื่อบริษัท ชาลีพัฒนา (2001) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการเก็บและกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
บ้านเลขที่ 51/232
หมู่ หมู่ที่ 1
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลท่าตำหนัก
เขต/อำเภอ อำเภอนครชัยศรี
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก