UploadImage

บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ เครื่องรับโทรทัศน์สี เครื่องถ่ายเอกสาร แผงพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านเลขที่ 58
หมู่ หมู่ที่ 3
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลสัมปทวน
เขต/อำเภอ อำเภอนครชัยศรี
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก