UploadImage

บริษัท ชัยประเสริฐ เคมีคอล แอนด์ อินดัสตรี้ จำกัด

ชื่อบริษัท ชัยประเสริฐ เคมีคอล แอนด์ อินดัสตรี้ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการค้าและผลิตน้ำยาเคมีภัณฑ์ สี ทินเนอร์
บ้านเลขที่ 19/110
หมู่ หมู่ที่ 8
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลอ้อมใหญ่
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก