UploadImage

บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ โภคภัณฑ์

ชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ โภคภัณฑ์
ประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการโรงงานฆ่าสัตว์ ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์ทุกชนิด
บ้านเลขที่ 196
หมู่ หมู่ที่ 2
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลแสลงพันธ์
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก