UploadImage

บริษัท กรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จำกัด

ชื่อบริษัท กรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ แป้งมันอัลฟ่าสตาช แป้งข้าวเหนียว,แป้งข้าวจ้าว
บ้านเลขที่ 24
หมู่ หมู่ที่ 14
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลไร่ขิง
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก