UploadImage

บริษัท ชม แบงค์ เบียร์ บิ๊กบอม จำกัด

ชื่อบริษัท ชม แบงค์ เบียร์ บิ๊กบอม จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ เป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ ผลิตและเลี้ยง สัตว์น้ำ สัตว์บก และสัตว์ปีกทุกชนิด
บ้านเลขที่ 49/2
หมู่ หมู่ที่ 4
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลมาบแค
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก