UploadImage

บริษัท เจียไทย อินดัสเตรียล จำกัด

ชื่อบริษัท เจียไทย อินดัสเตรียล จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ การก่อสร้างเฉพาะงาน
บ้านเลขที่ 58/2
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนเนินพยอม
แขวง/ตำบล ตำบลมาบตาพุด
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก