UploadImage

บริษัท จีไออี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อบริษัท จีไออี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการจำหน่ายและรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, ประปา, สื่อสาร
บ้านเลขที่ 1/74
หมู่ หมู่ที่ 7
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลมาบตาพุด
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก