UploadImage

บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทชัย อิเล็คทริค

ชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทชัย อิเล็คทริค
ประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการจำหน่ายขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด พร้อมทั้งรับติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา บริการทำการประมูล
บ้านเลขที่ 24/5
หมู่
อาคาร
ซอย ซอยร่วมพัฒนา
ถนน ถนนตากวน-หาดทรายทอง
แขวง/ตำบล ตำบลมาบตาพุด
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก