UploadImage

บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นภัทร ซัพพลาย

ชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภัทร ซัพพลาย
ประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานทั่วไป
บ้านเลขที่ 170/4
หมู่ หมู่ที่ 7
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลตาขัน
เขต/อำเภอ อำเภอบ้านค่าย
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก