UploadImage

บริษัท จีนไทย ฟู้ดส์ จำกัด

ชื่อบริษัท จีนไทย ฟู้ดส์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ส่งออก ขายส่ง ขายปลีกอาหารทะเลสด แห้ง แช่แข็ง
บ้านเลขที่ 20/73
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลเพ
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก