UploadImage

บริษัท จี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ชื่อบริษัท จี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการซื้อขายอุปกรณ์ เครื่องไฟฟ้าทุกชนิด และบริการติดตั้งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
บ้านเลขที่ 4/124
หมู่ หมู่ที่ 2
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลเนินพระ
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก