UploadImage

บริษัท ฮาลา ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อบริษัท ฮาลา ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออกเนื้อปลาลมควันสำเร็จรูป
บ้านเลขที่ 120
หมู่ หมู่ที่ 3
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลบ้านฉาง
เขต/อำเภอ อำเภอบ้านฉาง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก