UploadImage

บริษัท เคียงฮัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท เคียงฮัน (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิต รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ
บ้านเลขที่ 187/1
หมู่ หมู่ที่ 3
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลแม่น้ำคู้
เขต/อำเภอ อำเภอปลวกแดง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก