UploadImage

บริษัท ฮอน ชวน (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท ฮอน ชวน (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ เช่น ฝาพลาสติก ขวด ฯลฯ
บ้านเลขที่ 502/3
หมู่ หมู่ที่ 3
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว
แขวง/ตำบล ตำบลดอนยายหอม
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก