UploadImage

บริษัท ฮงเชียง พลาสติก จำกัด

ชื่อบริษัท ฮงเชียง พลาสติก จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ รับจ้างผลิตของใช้พลาสติก
บ้านเลขที่ 48/85-86
หมู่ หมู่ที่ 8
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลกระทุ่มล้ม
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก