UploadImage

บริษัท เคเอสเอ็น เอเซีย จำกัด

ชื่อบริษัท เคเอสเอ็น เอเซีย จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการตัดเย็บ ตกแต่งเสื้อผ้าด้วยเครื่องประดับ นำเข้า-ส่งออกเสื้อผ้า เส้นด้าย ไหมพรม
บ้านเลขที่ 13/11
หมู่ หมู่ที่ 2
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลบางกระทึก
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก