UploadImage

บริษัท เคลียร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท เคลียร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ประกอบ รวมทั้งการเดินท่อทุกประเภท ประกอบกิจการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องจัก
บ้านเลขที่ 53
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนสุขุมวิท
แขวง/ตำบล ตำบลห้วยโป่ง
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก