UploadImage

บริษัท เอแอนด์บี พลาสติก จำกัด

ชื่อบริษัท เอแอนด์บี พลาสติก จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการรับฉีด ขึ้นรูป ออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์จากผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
บ้านเลขที่ 704
หมู่ หมู่ที่ 4
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลนิคมพัฒนา
เขต/อำเภอ อำเภออำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก