UploadImage

บริษัท เคทูพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ชื่อบริษัท เคทูพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการขายส่ง จัดหา จัดจ้างอุปกรณ์ประเภทเครื่องมือวัดไฟฟ้า เครื่องกลให้กับโรงงานทุกประเภท ประกอ
บ้านเลขที่ 136/88
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนริมน้ำ
แขวง/ตำบล ตำบลเชิงเนิน
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก