UploadImage

บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อบริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์จากโลหะ สินค้าซื้อมาเพื่อขาย
บ้านเลขที่ 111/5
หมู่ หมู่ที่ 2
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลมะขามคู่
เขต/อำเภอ อำเภออำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก